Zespół archiwalny 151 seria 8

Kolekcja fotografii, Seria 008: „Solidarność” i opozycja antykomunistyczna
 
 
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Wydarzenia marcowe 1968 roku w Warszawie
1 Strajk studentów Politechniki Warszawskiej 1968 - 1968  
2 Strajk studentów Politechniki Warszawskiej 1968 - 1968  
3 Strajk studentów Politechniki Warszawskiej 1968 - 1968  
4 Spotkanie kierownictwa PZPR z aktywem warszawskim potępiające wystąpienia studentów oraz popierające politykę PZPR - Warszawa, marzec 1968. Przemawia Władysław Gomułka 1968 - 1968  
5 Spotkanie kierownictwa PZPR z aktywem warszawskim potępiające wystąpienia studentów oraz popierające politykę PZPR - Warszawa, marzec 1968. Przemawia Władysław Gomułka 1968 - 1968  
6 Spotkanie kierownictwa PZPR z aktywem warszawskim potępiające wystąpienia studentów oraz popierające politykę PZPR - Warszawa, marzec 1968. Prezydium - pierwszy z prawej: gen.Wojciech Jaruzelski. 1968 - 1968  
7 Spotkanie kierownictwa PZPR z aktywem warszawskim potępiające wystąpienia studentów oraz popierające politykę PZPR - Warszawa, marzec 1968. Uczestnicy spotkania. 1968 - 1968  
Strajki w Szczecinie w styczniu 1971 roku
8 Strajki w Szczecinie w styczniu 1971 roku.Szczecin - styczeń 1971 1971 - 1971  
9 Strajki w Szczecinie w styczniu 1971 roku.Szczecin - styczeń 1971 1971 - 1971  
10 Strajki w Szczecinie w styczniu 1971 roku.Szczecin - styczeń 1971 1971 - 1971  
11 Strajki w Szczecinie w styczniu 1971 roku.Szczecin - styczeń 1971 1971 - 1971  
12 Strajki w Szczecinie w styczniu 1971 roku.Szczecin - styczeń 1971 1971 - 1971  
Wydarzenia sierpniowe 1980 roku w Gdańsku
13 Strajk w Stoczni Gdańskiej. Lech Wałęsa przemawia do zgromadzonych przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej 1980 - 1980  
14 Strajk w Stoczni Gdańskiej. Lech Wałęsa przemawia do zgromadzonych przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej 1980 - 1980  
15 Strajk w Stoczni Gdańskiej. Lech Wałęsa przemawia do zgromadzonych przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej 1980 - 1980  
16 Brama głowna Stoczni Gdańskiej. Oczekiwanie na podpisanie porozumień MKS z rządem 1980 - 1980  
17 Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej. Oczekiwanie na podpisanie porozumień MKS z rządem 1980 - 1980  
Wydarzenia roku 1980 - Gdańsk
18 Strajk w Stoczni Gdańskiej. Kwiaty i ręce oczekujących ludzi przed bramą nr 2 Stoczni na wynik negocacji rządu ze strajkującymi robotnikami 1980 - 1980  
19 Konferencja prasowa z Lechem Wałęsą. Z tyłu stoi jego obstawa - p. Henryk (z Oddziału Juranda w okręgu wileńskim AK), siedzi - Bogdan Lis. 1980 - 1980  
Rok 1981 - przed stanem wojennym
20 Afisz w oknie Uniwesytetu Toruńskiego z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1981 - 1981  
21 Afisz w oknie Uniwesytetu Toruńskiego, w maju 1981 roku 1981 - 1981  
22 Uroczystość poświęcenia sztandaru NSZZ "Solidarność" Huty Warszawa w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Widok na tłumy wiernych uczestniczących w mszy. 1981 - 1981  
Rok 1981 - protesty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Gdańsku
23 Gdańsk - 15 grudnia 1981 roku. Protesty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego 1981 - 1981  
24 Gdańsk - 15 grudnia 1981 roku. Protesty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego 1981 - 1981  
25 Gdańsk - 15 grudnia 1981 roku. Protesty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego - okolice Dworca Głównego. 1981 - 1981  
26 Gdańsk - 15 grudnia 1981 roku. Protesty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego - czołgi na ulicach miasta. 1981 - 1981  
27 Gdańsk - 15 grudnia 1981 roku. Protesty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego - okolice Stoczni im. Lenina, teren Stoczni otoczony czołgami 1981 - 1981  
28 Gdańsk - 15 grudnia 1981 roku. Protesty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego - ksiądz opuszczający po drabinie teren Stoczni Gdańskiej, po odprawieniu dla mszy dla strajkujących 1981 - 1981  
29 Gdańsk - 15 grudnia 1981 roku. Protesty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego - afisze przeciwko stanowi wojennemu na bramie Stoczni Gdańskiej 1981 - 1981  
30 Gdańsk - 15 grudnia 1981 roku. Protesty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego - czołg z zawieszonym transparentem z napisem "Solidarność" 1981 - 1981  
31 Gdańsk - 15 grudnia 1981 roku. Protesty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego 1981 - 1981  
32 Gdańsk - 15 grudnia 1981 roku. Protesty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego 1981 - 1981  
33 Gdańsk - 15 grudnia 1981 roku. Protesty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego 1981 - 1981  
Rok 1981 - pacyfikacja kopalni "Wujek"
34 Teren kopalni "Wujek" w Katowicach otoczony oddziałami wojska i milicji 1981 - 1981  
35 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji 1981 - 1981  
36 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji 1981 - 1981  
37 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji 1981 - 1981  
38 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji 1981 - 1981  
39 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji 1981 - 1981  
40 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji 1981 - 1981  
41 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji 1981 - 1981  
42 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji 1981 - 1981  
43 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji 1981 - 1981  
44 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji 1981 - 1981  
45 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji 1981 - 1981  
46 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji 1981 - 1981  
47 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji 1981 - 1981  
48 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji 1981 - 1981  
49 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji. Okolice kopalni. 1981 - 1981  
50 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji. Strajkujący górnicy. 1981 - 1981  
51 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji. Okolice kopalni. 1981 - 1981  
52 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji. Okolice kopalni. 1981 - 1981  
53 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji. Okolice kopalni. 1981 - 1981  
54 Kopalnia "Wujek" w Katowicach, 16 grudzień 1981 r. - pacyfikacja kopalni przez oddziały wojska i milicji. Okolice kopalni. 1981 - 1981  
55 Czołgi użyte do pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
56 Czołgi użyte do pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
57 Czołgi użyte do pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w grudniu 1981 roku. Za czołgiem widoczna jest karetka, do której wnoszony jest ranny górnik 1981 - 1981  
58 Czołgi użyte do pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
59 Czołgi użyte do pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
60 Czołgi użyte do pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
61 Czołgi użyte do pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w grudniu 1981 roku. Przed czołgiem widoczni górnicy niosący rannego kolegę. 1981 - 1981  
62 Czołgi użyte do pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w grudniu 1981 roku. Przed czołgiem widoczni górnicy niosący rannego kolegę. 1981 - 1981  
63 Czołgi i sprzęt wojskowy, użyte do pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
64 Czołgi użyte do pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w grudniu 1981 roku. 1981 - 1981  
65 Czołgi użyte do pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w grudniu 1981 roku. 1981 - 1981  
66 Leżący na noszach, ciężko ranny górnik w czasie pacyfikacji kopani "Wujek" w Katowicach w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
67 Leżący na noszach, ciężko ranny górnik w czasie pacyfikacji kopani "Wujek" w Katowicach w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
68 Teren wokół kopalni "Wujek" w Katowicach, po pacyfikacji przez wojsko i milicję w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
69 Teren wokół kopalni "Wujek" w Katowicach, po pacyfikacji przez wojsko i milicję w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
70 Teren wokół kopalni "Wujek" w Katowicach, po pacyfikacji przez wojsko i milicję w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
71 Teren wokół kopalni "Wujek" w Katowicach, po pacyfikacji przez wojsko i milicję w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
72 Teren wokół kopalni "Wujek" w Katowicach, po pacyfikacji przez wojsko i milicję w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
73 Teren wokół kopalni "Wujek" w Katowicach, po pacyfikacji przez wojsko i milicję w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
74 Teren wokół kopalni "Wujek" w Katowicach, po pacyfikacji przez wojsko i milicję w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
75 Teren wokół kopalni "Wujek" w Katowicach, po pacyfikacji przez wojsko i milicję w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
76 Józef Czekalski - górnik poległy w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" - fotografia portretowa 1981 - 1981  
77 Józef Giza - górnik poległy w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" - fotografia portretowa 1981 - 1981  
78 Joachim Gnida - górnik poległy w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" - fotografia portretowa 1981 - 1981  
79 Ryszard Gzik - górnik poległy w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" - fotografia portretowa 1981 - 1981  
80 Bogusław Kopczak- górnik poległy w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" - fotografia portretowa 1981 - 1981  
81 Andrzej Pełka - górnik poległy w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" - fotografia portretowa 1981 - 1981  
82 Jan Stawisiński - górnik poległy w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" - fotografia portretowa 1981 - 1981  
83 Zbigniew Wilk - górnik poległy w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" - fotografia portretowa 1981 - 1981  
84 Zenon Zając - górnik poległy w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" - fotografia portretowa 1981 - 1981  
85 Pogrzeb Zenona Zająca - górnika poległego w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
86 Pogrzeb Zenona Zająca - górnika poległego w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" w grudniu 1981 roku - rodzina na trumną z ciałem poległego. 1981 - 1981  
87 Pogrzeb Zenona Zająca - górnika poległego w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" w grudniu 1981 roku - wieńce od kolegów i rodziny 1981 - 1981  
88 Pogrzeb Zenona Zająca - górnika poległego w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" w grudniu 1981 roku - kondukt żałobny 1981 - 1981  
89 Pogrzeb Zenona Zająca - górnika poległego w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" w grudniu 1981 roku - kondukt żałobny 1981 - 1981  
90 Pogrzeb Zenona Zająca - górnika poległego w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" w grudniu 1981 roku - przemówienie nad trumna na cmentarzu 1981 - 1981  
91 Pogrzeb Zenona Zająca - górnika poległego w czasie pacyfikacji kopalni "Wujek" w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
92 Pogrzeb NN górnika poległego podczas pacyfikacji kopalni" Wujek" w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
93 Pogrzeb NN górnika poległego podczas pacyfikacji kopalni" Wujek" w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
94 Pogrzeb NN górnika poległego podczas pacyfikacji kopalni" Wujek" w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
95 Pogrzeb NN górnika poległego podczas pacyfikacji kopalni" Wujek" w grudniu 1981 roku 1981 - 1981  
96 Nagrobek Józefa Czekalskiego (1933-1981), górnika zabitego podczas pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w dniu 16 grudnia 1981 r. -  
97 Nagrobek Jjoachima Gnidy (1953-1982), górnika zmarłego w wyniku ran odniesionych podczas pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w dniu 16 grudnia 1981 r -  
98 Nagrobek Ryszarda Gzika (1946-1981), górnika zabitego podczas pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w dniu 16 grudnia 1981 r -  
99 Nagrobek Bogusława Kopczaka (1953-1981), górnika zabitego podczas pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w dniu 16 grudnia 1981 r -  
100 Nagrobek Andrzeja Pełki (19..-1981), górnika zabitego podczas pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w dniu 16 grudnia 1981 r -  
101 Nagrobek Zbigniewa Wilka (1951-1981), górnika zabitego podczas pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w dniu 16 grudnia 1981 r -  
102 Nagrobek Zenona Zająca (1959-1981), górnika zabitego podczas pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w dniu 16 grudnia 1981 r -  
103 Nagrobek, górnika zabitego podczas pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w dniu 16 grudnia 1981 r -  
104 Nagrobek, górnika zabitego podczas pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach w dniu 16 grudnia 1981 r -  
105 Kopalnia "Wujek"w Katowicach - krzyż stojący przed kopalnią, upamiętniający górników poległych podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 roku -  
106 Kopalnia "Wujek"w Katowicach - krzyż stojący przed kopalnią, upamiętniający górników poległych podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 roku -  
107 Kopalnia "Wujek"w Katowicach - krzyż stojący przed kopalnią, upamiętniający górników poległych podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 roku -  
108 Kopalnia "Wujek"w Katowicach - krzyż stojący przed kopalnią, upamiętniający górników poległych podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 roku -  
109 Kopalnia "Wujek"w Katowicach - krzyż stojący przed kopalnią, upamiętniający górników poległych podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 roku -  
110 Kopalnia "Wujek"w Katowicach - krzyż stojący przed kopalnią, upamiętniający górników poległych podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 roku -  
111 Kopalnia "Wujek"w Katowicach - krzyż stojący przed kopalnią, upamiętniający górników poległych podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 roku -  
112 Kopalnia "Wujek"w Katowicach - krzyż stojący po murem kopalni, upamiętniający górników poległych podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 roku -  
113 Kopalnia "Wujek"w Katowicach - krzyż stojący po murem kopalni, upamiętniający górników poległych podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 roku -  
114 Kopalnia "Wujek"w Katowicach - krzyż stojący po murem kopalni, upamiętniający górników poległych podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 roku -  
115 Kopalnia "Wujek"w Katowicach - krzyż stojący po murem kopalni, upamiętniający górników poległych podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 roku -  
116 Kopalnia "Wujek"w Katowicach - krzyż stojący po murem kopalni, upamiętniający górników poległych podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 roku -  
117 Kopalnia "Wujek"w Katowicach - krzyż stojący po murem kopalni, upamiętniający górników poległych podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 roku -  
118 Kopalnia "Wujek"w Katowicach - krzyż stojący po murem kopalni, upamiętniający górników poległych podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 roku -  
119 Kopalnia "Wujek"w Katowicach - krzyże stojące po murem kopalni, upamiętniające górników poległych podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 roku -  
120 Kopalnia "Wujek"w Katowicach - krzyże stojące po murem kopalni, upamiętniające górników poległych podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 roku -  
121 Kopalnia "Wujek"w Katowicach - krzyże stojące po murem kopalni, upamiętniające górników poległych podczas pacyfikacji kopalni w grudniu 1981 roku -  
122 Rok 1981. Pacyfikacja kopalni "Wujek" - wejście do kopalni. -  
123 Rok 1981. Pacyfikacja kopalni "Wujek" - wejście do kopalni. -  
124 Pacyfikacja kopalni "Wujek".Miejsce przy murze kopalni, w którym składano kwiaty ku czci poległych górników. -  
125 Pacyfikacja kopalni "Wujek".Miejsce przy murze kopalni, w którym składano kwiaty ku czci poległych górników. -  
126 Pacyfikacja kopalni "Wujek".Miejsce przy murze kopalni, w którym składano kwiaty ku czci poległych górników. -  
127 Pacyfikacja kopalni "Wujek".Miejsce przy murze kopalni, w którym składano kwiaty ku czci poległych górników. -  
128 Pacyfikacja kopalni "Wujek".Miejsce przy murze kopalni, w którym składano kwiaty ku czci poległych górników. -  
129 Pacyfikacja kopalni "Wujek".Miejsce przy murze kopalni, w którym składano kwiaty ku czci poległych górników. -  
130 Pacyfikacja kopalni "Wujek".Miejsce przy murze kopalni, w którym składano kwiaty ku czci poległych górników. -  
131 Pacyfikacja kopalni "Wujek".Miejsce przy murze kopalni, w którym składano kwiaty ku czci poległych górników. -  
132 Pacyfikacja kopalni "Wujek".Miejsce przy murze kopalni, w którym składano kwiaty ku czci poległych górników. -  
133 Pacyfikacja kopalni "Wujek".Miejsce przed bramą kopalni, w którym składano kwiaty ku czci poległych górników. -  
134 Pacyfikacja kopalni "Wujek".Miejsce przed bramą kopalni, w którym składano kwiaty ku czci poległych górników. -  
135 Pacyfikacja kopalni "Wujek".Miejsce przed bramą kopalni, w którym składano kwiaty ku czci poległych górników. -  
136 Pacyfikacja kopalni "Wujek".Miejsce przed bramą kopalni, w którym składano kwiaty ku czci poległych górników. -  
137 Pacyfikacja kopalni "Wujek".Miejsce przed bramą kopalni, w którym składano kwiaty ku czci poległych górników. -  
138 Pacyfikacja kopalni "Wujek".Miejsce przed bramą kopalni, w którym składano kwiaty ku czci poległych górników. Widoczna treść wiersza upamiętniającego pacyfikacje kopalni. -  
139 Pacyfikacja kopalni "Wujek".Miejsce przed bramą kopalni, w którym składano kwiaty ku czci poległych górników -  
140 Pacyfikacja kopalni "Wujek" . Karta tytułowa ksiązki(okładka) pod redakcją Jacka Cieszewskiego pt. "Użyto broni. Relacje górników kopalni "Wujek"", Biblioteka Obserwatora Wojennego, Kraków 1988. 1988 - 1988  
141 Pacyfikacja kopalni "Wujek" . Karta tytułowa ksiązki pod redakcją Jacka Cieszewskiego pt. "Użyto broni. Relacje górników kopalni "Wujek"", Biblioteka Obserwatora Wojennego, Kraków 1988 1988 - 1988  
142 Pacyfikacja kopalni "Wujek" . Wstęp do ksiązki pod redakcją Jacka Cieszewskiego pt. "Użyto broni. Relacje górników kopalni "Wujek"", Biblioteka Obserwatora Wojennego, Kraków 1988 1988 - 1988  
Wizyta premiera Tadeusza Mazowieckiego w kopalni "Wujek".
143 Wizyta premiera Tadeusza Mazowieckiego w kopalni "Wujek" w dniu 3 grudnia 1989 roku. Premier Tadeusz Mazowiecki składa kwiaty w miejscu upamiętniającym poległych górników. 1989 - 1989  
Wizyta premiera Tadeusza Mazowieckiego w kopalni "Wujek"
144 Wizyta premiera Tadeusza Mazowieckiego w kopalni "Wujek" w dniu 3 grudnia 1989 roku. Premier Tadeusz Mazowiecki minutą ciszy czci pamięć poległych górników. 1989 - 1989  
145 Wizyta premiera Tadeusza Mazowieckiego w kopalni "Wujek" w dniu 3 grudnia 1989 roku. Premier Tadeusz Mazowiecki przemawia do zgromadzonych górników i ich rodzin. 1989 - 1989  
Rok 1982 - stan wojenny.
146 Msza za ojczyznę odprawiana w jednym w kościołów 1982 - 1982  
Rok 1982 - stan wojenny
147 Rzeczywistość stanu wojennego w Warszawie. Manifestacja na ulicach miasta. 1982 - 1982  
148 Rzeczywistość stanu wojennego w Warszawie.Pogoń milicjantów za demonstrantami. 1982 - 1982  
149 Rzeczywistość stanu wojennego w Warszawie. Samochody opancerzone, wyposażone w armatki wodne do rozpędzania demonstrancji. 1982 - 1982  
150 Rzeczywistość stanu wojennego w Warszawie. Samochody opancerzone, wyposażone w armatki wodne do rozpędzania demonstrancji. 1982 - 1982  
151 Rzeczywistość stanu wojennego w Warszawie. Oddziały ZOMO na ulicach miasta. 1982 - 1982  
152 Rzeczywistość stanu wojennego w Warszawie. Oddziały ZOMO na ulicach miasta. 1982 - 1982  
153 Rzeczywistość stanu wojennego w Warszawie. Oddziały ZOMO na ulicach miasta. 1982 - 1982  
154 Rzeczywistość stanu wojennego w Warszawie. Oddziały ZOMO na ulicach miasta. 1982 - 1982  
155 Rzeczywistość stanu wojennego w Warszawie. Patrol MO legitymuje przechodniów. 1982 - 1982  
156 Rzeczywistość stanu wojennego w Warszawie. Grupa demonstrantów z biało-czerwoną flagą. 1982 - 1982  
157 Rzeczywistość stanu wojennego w Warszawie. Milicja w pościgu za demonstrantami. 1982 - 1982  
158 Rzeczywistość stanu wojennego w Warszawie. Barierki metalowe na ulicach w Śródmieściu Warszawy, obok uzbrojeni policjanci pilnujący "porządku". 1982 - 1982  
159 Rzeczywistość stanu wojennego w Warszawie. Barierki metalowe na ulicach w Śródmieściu Warszawy, obok uzbrojeni policjanci pilnujący "porządku". 1982 - 1982  
160 Rzeczywistość stanu wojennego w Warszawie.Kolumna uzbrojonych pojazdów milicyjnych na ulicach miasta. 1982 - 1982  
161 Rzeczywistość stanu wojennego w Polsce.Demonstracja na ulicach NN miasta[zdjęcie nieopisane] 1982 - 1982  
162 Rzeczywistość stanu wojennego w Polsce.Demonstracja na ulicach NN miasta[zdjęcie nieopisane] Na pierwszym planie widoczny transparent z napisem "Solidarność" 1982 - 1982  
163 Rzeczywistość stanu wojennego w Polsce.Oddziały ZOMO rozpędzające demonstrantów [zdjęcie nieopisane] 1982 - 1982  
164 Rzeczywistość stanu wojennego w Polsce.Oddziały ZOMO rozpędzające demonstrantów [zdjęcie nieopisane] 1982 - 1982  
165 Rzeczywistość stanu wojennego w Polsce.Oddziały ZOMO otaczające demonstrantów [miasto NN - zdjęcie nieopisane] 1982 - 1982  
166 Rzeczywistość stanu wojennego w Polsce.Oddziały ZOMO otaczające demonstrantów [miasto NN, zdjęcie nieopisane] 1982 - 1982  
167 Rzeczywistość stanu wojennego w Polsce.Demonstracja na ulicach NN miasta, demonstrujące otoczeni przez oddziały ZOMO[zdjęcie nieopisane] 1982 - 1982  
168 Rzeczywistość stanu wojennego w Polsce.Odprawa oddziałów ZOMO 1982 - 1982  
169 Rzeczywistość stanu wojennego w Polsce.Oddziały ZOMO w akcji [zdjęcie nieopisane] 1982 - 1982  
170 Rzeczywistość stanu wojennego w Polsce.Oddziały ZOMO w akcji [zdjęcie nieopisane] 1982 - 1982  
171 Rzeczywistość stanu wojennego w Polsce.Oddziały ZOMO w akcji [zdjęcie nieopisane] 1982 - 1982  
172 Rzeczywistość stanu wojennego w Polsce.Kolumna uzbrojonych samochodów milicyjnych. [zdjęcie nieopisane] 1982 - 1982  
173 Rzeczywistość stanu wojennego w Polsce.Manifestacja w czasie stanu wojennego. 1982 - 1982  
174 Demonstracja we Wrocławiu w drugą rocznicę podpisania "porozumień sierpniowych" - 31/08/1982 r. Oddziały ZOMO. -  
175 Demonstracja we Wrocławiu w drugą rocznicę podpisania "porozumień sierpniowych" - 31/08/1982 r. Rozpędzanie demonstracji za pomoca armatek wodnych. 1982 - 1982  
176 Demonstracja we Wrocławiu w drugą rocznicę podpisania "porozumień sierpniowych" - 31/08/1982 1982 - 1982  
177 Demonstracja we Wrocławiu w drugą rocznicę podpisania "porozumień sierpniowych" - 31/08/1982 1982 - 1982  
178 Demonstracja we Wrocławiu w drugą rocznicę podpisania "porozumień sierpniowych" - 31/08/1982 1982 - 1982  
179 Demonstracja we Wrocławiu w drugą rocznicę podpisania "porozumień sierpniowych" - 31/08/1982 1982 - 1982  
180 Demonstracja we Wrocławiu w drugą rocznicę podpisania "porozumień sierpniowych" - 31/08/1982 1982 - 1982  
181 Demonstracja we Wrocławiu w drugą rocznicę podpisania "porozumień sierpniowych" - 31/08/1982 1982 - 1982  
182 Demonstracja we Wrocławiu w drugą rocznicę podpisania "porozumień sierpniowych" - 31/08/1982 1982 - 1982  
183 Demonstracja we Wrocławiu w drugą rocznicę podpisania "porozumień sierpniowych" - 31/08/1982 1982 - 1982  
184 Demonstracja we Wrocławiu w drugą rocznicę podpisania "porozumień sierpniowych" - 31/08/1982 1982 - 1982  
185 Demonstracja we Wrocławiu w drugą rocznicę podpisania "porozumień sierpniowych" - 31/08/1982 1982 - 1982  
186 Dekoracja grobu Jezusa podczas Świąt Wielkanocy w Kościele Św. Brygidy w Gdańsku 1982 - 1982  
187 Demostracje w Lubinie w drugą rocznicę podpisania "porozumień sierpniowych" - 31/08/1982. Na zdjęciu: Andrzej Trajkowski zastrzelony przez ZOMO. 1982 - 1982  
188 Demostracje w Lubinie w drugą rocznicę podpisania "porozumień sierpniowych" - 31/08/1982. Na zdjęciu: Andrzej Trajkowski zastrzelony przez ZOMO - koledzy niosą ciało zabitego. 1982 - 1982  
189 Demostracje w Lubinie w drugą rocznicę podpisania "porozumień sierpniowych" - 31/08/1982. Na zdjęciu: Andrzej Trajkowski zastrzelony przez ZOMO. 1982 - 1982  
190 Demostracje w Lubinie w drugą rocznicę podpisania "porozumień sierpniowych" - 31/08/1982. Ślady do kulach. 1982 - 1982  
191 Demostracje w Lubinie w drugą rocznicę podpisania "porozumień sierpniowych" - 31/08/1982. ZOMO-wiec w akcji. 1982 - 1982  
192 Demostracje w Lubinie po zastrzeleniu przez ZOMO Andrzeja Trajkowskiego. 1981 - 1981  
193 Demostracje w Lubinie po zastrzeleniu przez ZOMO Andrzeja Trajkowskiego. 1982 - 1982  
194 Demostracje w Lubinie po zastrzeleniu przez ZOMO Andrzeja Trajkowskiego. 1982 - 1982  
195 Demostracje w Lubinie po zastrzeleniu przez ZOMO Andrzeja Trajkowskiego. 1982 - 1982  
196 Demostracje w Lubinie po zastrzeleniu przez ZOMO Andrzeja Trajkowskiego. 1982 - 1982  
Rok 1983. Anty-pochód 1 Majowy w Warszawie.
197 Demontracja "Solidarności". Anty-pochód 1 -Majowy w Warszawie w dniu 1 maja 1983 roku. 1983 - 1983  
Rok 1983. Anty-pochód 1 Majowy w Warszawie
198 Demontracja "Solidarności". Anty-pochód 1 -Majowy w Warszawie w dniu 1 maja 1983 roku.Widoczne flagi z napisem "Solidarność" oraz transparent"Solidarność zwycięży". 1983 - 1983  
199 Demontracja "Solidarności". Anty-pochód 1 -Majowy w Warszawie w dniu 1 maja 1983 roku.Transparent z napisem "Solidarność 1 Maja 83" 1983 - 1983  
200 Demontracja "Solidarności". Anty-pochód 1 -Majowy w Warszawie w dniu 1 maja 1983 roku.Na pierwszym planie transparent z napisem" Wolność Solidarność Pokój" 1983 - 1983  
201 Demontracja "Solidarności". Anty-pochód 1 -Majowy w Warszawie w dniu 1 maja 1983 roku. Transparent o treści: "Uwolnic więźniów sumienia! Dialogi - nie czołgi" 1983 - 1983  
202 Demontracja "Solidarności". Anty-pochód 1 -Majowy w Warszawie w dniu 1 maja 1983 roku. 1983 - 1983  
203 Demontracja "Solidarności". Anty-pochód 1 -Majowy w Warszawie w dniu 1 maja 1983 roku. 1983 - 1983  
204 Demontracja "Solidarności". Anty-pochód 1 -Majowy w Warszawie w dniu 1 maja 1983 roku.Widoczny transparent"Solidarność zwycięży". 1983 - 1983  
205 Demontracja "Solidarności". Anty-pochód 1 -Majowy w Warszawie w dniu 1 maja 1983 roku. 1983 - 1983  
206 Demontracja "Solidarności". Anty-pochód 1 -Majowy w Warszawie w dniu 1 maja 1983 roku.Widoczni demonstranci niosący flagi "Solidarności" oraz portrety Lecha Wałęsy. 1983 - 1983  
Rok 1983. Anty-pochód 1 Majowy w Wrocławiu.
207 Demonstracja "Solidarności". Anty-pochód 1 - Majowy we Wrocławiu w dniu 1 maja 1983 roku. 1983 - 1983  
Rok 1983. Anty-pochód 1 Majowy w Wrocławiu
208 Demonstracja "Solidarności". Anty-pochód 1 - Majowy we Wrocławiu w dniu 1 maja 1983 roku. Ulica Świdnicka - samochód pancerny i silnik odrzutowy przeciwko demonstrantom 1983 - 1983  
209 Demonstracja "Solidarności". Anty-pochód 1 - Majowy we Wrocławiu w dniu 1 maja 1983 roku. Pochód na ulicy Mikołaja i wozy ZOMO w okolicach Rynku. 1983 - 1983  
210 Demonstracja "Solidarności". Anty-pochód 1 - Majowy we Wrocławiu w dniu 1 maja 1983 roku.Pochód "Solidarności", który ok.godz.10:50 dochodzi pod trybunę pochodu rządowego. 1983 - 1983  
211 Demonstracja "Solidarności". Anty-pochód 1 - Majowy we Wrocławiu w dniu 1 maja 1983 roku.II pochód "Solidarności", który około godz.11:00 wchodzi w pochód rządowy 1983 - 1983  
212 Demonstracja "Solidarności". Anty-pochód 1 - Majowy we Wrocławiu w dniu 1 maja 1983 roku.Okolice baru "Barbara" i ulicy Świdnickiej 1983 - 1983  
213 Demonstracja "Solidarności". Anty-pochód 1 - Majowy we Wrocławiu w dniu 1 maja 1983 roku.Około godz. 11:30 kolejna grupa zwolenników "Solidarności" zamyka pochód rządowy 1983 - 1983  
214 Demonstracja "Solidarności". Anty-pochód 1 - Majowy we Wrocławiu w dniu 1 maja 1983 roku.Około południa 1-Majowa demonstracja "Solidarności" przeszła z ulicy Mazowieckiej przez Plac Grunwaldzki, ul. Sienkiewicza (dom Frasyniuka) i z powrotem na Plac Grunwaldzki. 1983 - 1983  
215 Demonstracja "Solidarności". Anty-pochód 1 - Majowy we Wrocławiu w dniu 1 maja 1983 roku.Około południa 1-Majowa demonstracja "Solidarności" przeszła z ulicy Mazowieckiej przez Plac Grunwaldzki, ul. Sienkiewicza (dom Frasyniuka) i z powrotem na Plac Grunw 1983 - 1983  
216 Demonstracja "Solidarności". Anty-pochód 1 - Majowy we Wrocławiu w dniu 1 maja 1983 roku.Okladka zestawu jedn 207 do 215 -  
Rok 1983. Pogrzeb Grzegorza Przemyka.
217 Pogrzeb Grzegorza Przemyka. Wnętrze kościoła Św. Stanisława Kostki w Warszawie, trumna z ciałem zmarłego oraz tłum kolegów i przyjaciół. 1983 - 1983  
218 Pogrzeb Grzegorza Przemyka.Koledzy niosą trumnę z ciałem Grzegorza Przemyka, przed trumną ksiądz Tadeusz Sikorski 1983 - 1983  
219 Pogrzeb Grzegorza Przemyka. Koledzy zmarłego. 1983 - 1983  
220 . Cmentarz Powązkowski w Warszawie. 1983 - 1983  
221 Pogrzeb Grzegorza Przemyka. Uczestnicy pogrzebu z wieńcami - Warszawa 1983 - 1983  
222 Pogrzeb Grzegorza Przemyka. Symboliczna wiązanka przyniesiona przez kogoś z przyjaciół. 1983 - 1983  
223 Pogrzeb Grzegorza Przemyka. Tłumy uczestników pogrzebu przed kościołem Św. Stanisława Kostki w Warszawie. 1983 - 1983  
224 Pogrzeb Grzegorza Przemyka. Tłumy uczestników pogrzebu przed kościołem Św. Stanisława Kostki w Warszawie. 1983 - 1983  
225 Pogrzeb Grzegorza Przemyka. Przyjaciele z wieńcami żałobnymi. 1983 - 1983  
226 Pogrzeb Grzegorza Przemyka. Nekrolog. 1983 - 1983  
Rok 1983. Wizyta Papieża Jana Pawła II w ojczyźnie
227 Papież Jan Paweł II w Niepokalanowie. Msza święta. 1983 - 1983  
228 Msza święta na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. Widok tłumów wiernych przybyłych na spotkanie z papieżem. 1983 - 1983  
229 Msza święta na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. Widok tłumów wiernych przybyłych na spotkanie z papieżem.Widoczne transparenty "Solidarności" 1983 - 1983  
230 Msza święta na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. Widok tłumów wiernych przybyłych na spotkanie z papieżem oraz transparenty "Solidarności" 1983 - 1983  
231 Msza święta na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie.Przejazd samochodu papieskiego. 1983 - 1983  
232 Msza święta na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie.Papież pozdrawia tłumy wiernych przbyłych na spotkanie. 1983 - 1983  
233 Msza święta na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie.Widok ołtarza papieskiego oraz tłumów wiernych. 1983 - 1983  
234 Msza święta na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. 1983 - 1983  
235 Spotkanie z wiernymi na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. 1983 - 1983  
236 Spotkanie z wiernymi na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. 1983 - 1983  
237 Spotkanie z wiernymi na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. 1983 - 1983  
Rok 1984. 64-ta rocznica Cudu nad Wisłą
238 Rok 1984. 64-ta rocznica Cudu nad Wisłą - 15/08/1984 Warszawa.Pochód uczestników obchodów idzie Krakowskim Przedmieściem. 1984 - 1984  
239 Rok 1984. 64-ta rocznica Cudu nad Wisłą - 15/08/1984 Warszawa.Pochód zbliża się do Grobu Nieznanego Żołnierza. 1984 - 1984  
240 Rok 1984. 64-ta rocznica Cudu nad Wisłą - 15/08/1984 Warszawa. Pochód zbliża się do Grobu Nieznanego Żołnierza.Wieniec niosą: trzeci od lewej - Tadeusz Narkun, piąty - Wojciech Ziembiński 1984 - 1984  
241 Rok 1984. 64-ta rocznica Cudu nad Wisłą - 15/08/1984 Warszawa. Pochód zbliża się do Grobu Nieznanego Żołnierza. 1984 - 1984  
242 Rok 1984. 64-ta rocznica Cudu nad Wisłą - 15/08/1984 Warszawa. Pochód zbliża się do Grobu Nieznanego Żołnierza. 1984 - 1984  
243 Rok 1984. 64-ta rocznica Cudu nad Wisłą - 15/08/1984 Warszawa. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza - przemawia Wojciech Ziembiński. 1984 - 1984  
244 Rok 1984. 64-ta rocznica Cudu nad Wisłą - 15/08/1984 Warszawa. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza - przemawia Wojciech Ziembiński. 1984 - 1984  
245 Rok 1984. 64-ta rocznica Cudu nad Wisłą - 15/08/1984 Warszawa. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza 1984 - 1984  
246 Rok 1984. 64-ta rocznica Cudu nad Wisłą - 15/08/1984 Warszawa. Przed Grobem Nieznanego Żołnierza 1984 - 1984  
Rok 1984. Msza za uwolnionych, Warszawa
247 Rok 1984. Msza za uwolnionych, Warszawa - 21/08/1984, kościół Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu (przed kościołem). 1984 - 1984  
248 Rok 1984. Msza za uwolnionych, Warszawa - 21/08/1984, kościół Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu (przed kościołem). 1984 - 1984  
249 Rok 1984. Msza za uwolnionych, Warszawa - 21/08/1984, kościół Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu (przed kościołem). 1984 - 1984  
250 Rok 1984. Msza za uwolnionych, Warszawa - 21/08/1984, kościół Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu (przed kościołem). 1984 - 1984  
251 Rok 1984. Msza za uwolnionych, Warszawa - 21/08/1984, kościół Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu (przed kościołem). 1984 - 1984  
252 Rok 1984. Msza za uwolnionych, Warszawa - 21/08/1984, kościół Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu (przed kościołem). 1984 - 1984  
253 Rok 1984. Msza za uwolnionych, Warszawa - 21/08/1984, kościół Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu (przed kościołem). 1984 - 1984  
254 Rok 1984. Msza za uwolnionych, Warszawa - 21/08/1984, kościół Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu (przed kościołem). 1984 - 1984  
255 Rok 1984. Msza za uwolnionych, Warszawa - 21/08/1984, kościół Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu . Na zdjęciu (od lewej): Leszek Moczulski, Anna Walentynowicz, Jacek Kuroń, Barbara Sadowska, Zbigniew Romaszewski. 1984 - 1984  
256 Rok 1984. Msza za uwolnionych, Warszawa - 21/08/1984, kościół Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu . Siedzą: drugi od lewej - Seweryn Jaworski, czwarty- Marian Jurczyk. 1984 - 1984  
Rok 1984 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w miejscach związanych z wydarzeniami patriotycznymi.
257 Rok 1984 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu 1 Listopada (Święto Zmarłych) w miejscach - symbolach związanych z wydarzeniami patriotycznymi - Krzyże Katyńskie na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. 1984 - 1984  
Rok 1984 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w miejscach związanych z wydarzeniami patriotycznymi
258 Rok 1984 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu 1 Listopada (Święto Zmarłych) w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi - krzyże katyńskie na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. 1984 - 1984  
259 Rok 1984 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu 1 Listopada (Święto Zmarłych) w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi - Pomnik Powstańców Warszawskich 1944 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 1984 - 1984  
260 Rok 1984 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu 1 Listopada (Święto Zmarłych) w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi - "dolinka katyńska" na Cmentarzu Wojskowym na Powążkach (przed pogrzebem księdza Jerzego Popiełuszki).. 1984 - 1984  
Rok 1984 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w miejscach związanych z wydarzeniami patriotycznymi.
261 Rok 1984 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu 1 Listopada (Święto Zmarłych) w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi - symboliczny grób katyński na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie 1984 - 1984  
Rok 1984 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w miejscach związanych z wydarzeniami patriotycznymi
262 Rok 1984 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu 1 Listopada (Święto Zmarłych) w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi - grób Grażyny Kuroń na Cmentarzu Cywilnym na Warszawskich Powązkach (Stare Powązki) 1984 - 1984  
263 Rok 1984 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu 1 Listopada (Święto Zmarłych) w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi - grób Grzegorza Przemyka na Cmentarzu Cywilnym na Warszawskich Powązkach . 1984 - 1984  
Rok 1984 -1 listopad.Przed pogrzebem księdza Jerzego Popiełuszki.
264 Przed kościołem Św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu.Znicze i kwiaty poświęcone pamięci księdza. 1984 - 1984  
Rok 1984 -1 listopad.Przed pogrzebem księdza Jerzego Popiełuszki
265 Przed kościołem Św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu. Tysiące zniczy poświęconych pamięci księdza. 1984 - 1984  
266 Przed kościołem Św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu. Tysiące zniczy poświęconych pamięci księdza. 1984 - 1984  
267 Przed kościołem Św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu. Tysiące zniczy poświęconych pamięci księdza. 1984 - 1984  
268 Przed ogrodzeniem kościoła Św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu. Kwiaty i znicze poświęcone pamięci zamordowanego księdza. 1984 - 1984  
269 Ogrodzenie kościoła Św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu - kwiaty i wieńce poświęcone pamięci księdza. 1984 - 1984  
270 Przed kościołem Św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu. Kwiaty i znicze poświęcone pamięci księdz. 1984 - 1984  
271 Przed kościołem Św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu. Kwiaty i znicze poświęcone pamięci księdz. 1984 - 1984  
Rok 1984 - 3 listopad. Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki.
272 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Msza nocna przed pogrzebem w kościele Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. 1984 - 1984  
Rok 1984 - 3 listopad. Pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki
273 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Rodzice księdza. 1984 - 1984  
274 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Płaczący ojciec księdza Popiełuszki, podtrzymywany przez Roberta ..., z Huty "Warszawa" 1984 - 1984  
275 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Trumna przed kościołem Św. Stanisława Kostki w Warszawie. 1984 - 1984  
276 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Na pierwszym planie: Lech Wałęsa 1984 - 1984  
277 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki.Pierwszy z prawej: kardynał Józef Glemp. 1984 - 1984  
278 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Trumna z ciałem księdza niesiona przez przedstawicieli "Solidarności" 1984 - 1984  
279 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki 1984 - 1984  
280 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki 1984 - 1984  
281 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki 1984 - 1984  
282 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki 1984 - 1984  
283 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki 1984 - 1984  
284 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki 1984 - 1984  
285 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki 1984 - 1984  
286 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki 1984 - 1984  
287 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki 1984 - 1984  
288 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki 1984 - 1984  
289 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki 1984 - 1984  
290 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki 1984 - 1984  
291 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki 1984 - 1984  
292 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki 1984 - 1984  
293 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki 1984 - 1984  
294 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Transparenty i kwiaty. 1984 - 1984  
295 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Transparent przygotowany przez uczestników uroczystości. 1984 - 1984  
296 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Transparent "Solidarności" w Głogowa 1984 - 1984  
297 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Transparenty "Solidarności". 1984 - 1984  
298 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Transparenty i kwiaty. 1984 - 1984  
299 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Transparent "Solidarni w bólu Wegrzy" 1984 - 1984  
300 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Transparent przygotowany przez żołnierzy Armii Krajowej i koła kombatanckie. 1984 - 1984  
301 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Transparent przygotowany przez "Solidarność" z Opola 1984 - 1984  
302 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Transparenty zawieszone na ogrodzeniu kościoła Św. Stanisława Kostki w Warszawie. 1984 - 1984  
303 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Uczestnicy pogrzebu z transparentami. 1984 - 1984  
304 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Uczestnicy pogrzebu z transparentami. 1984 - 1984  
305 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki.Symboliczny katafalk przed kościołem św. Stanisława Kostki 1984 - 1984  
306 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki.Symboliczny katafalk przed kościołem św. Stanisława Kostki 1984 - 1984  
307 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki.Symboliczny katafalk przed kościołem św. Stanisława Kostki 1984 - 1984  
308 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Uczestnicy pogrzebu z transparentami. 1984 - 1984  
309 Warszawa, 3 listopad 1984 roku - pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. Uczestnicy pogrzebu z transparentami. 1984 - 1984  
310 Transparenty okolicznościowe 1984 - 1984  
311 Transparenty okolicznościowe 1984 - 1984  
312 Transparenty okolicznościowe 1984 - 1984  
313 Transparenty okolicznościowe 1984 - 1984  
314 Transparenty okolicznościowe 1984 - 1984  
Rok 1985 - Demonstracja 1-Majowa "Solidarności"w Warszawie
315 Warszawa, 1 maj 1985 r. Demonstracja 1-Majowa "Solidarności" na Żoliborzu. 1985 - 1985  
316 Warszawa, 1 maj 1985 r. Demonstracja 1-Majowa "Solidarności" na Żoliborzu 1985 - 1985  
317 Warszawa, 1 maj 1985 r. Demonstracja 1-Majowa "Solidarności" na Żoliborzu 1985 - 1985  
318 Warszawa, 1 maj 1985 r. Demonstracja 1-Majowa "Solidarności" na Żoliborzu 1985 - 1985  
319 Warszawa, 1 maj 1985 r. Demonstracja 1-Majowa "Solidarności" na Żoliborzu 1985 - 1985  
320 Warszawa, 1 maj 1985 r. Demonstracja 1-Majowa "Solidarności" na Żoliborzu 1985 - 1985  
321 Warszawa, 1 maj 1985 r. Demonstracja 1-Majowa "Solidarności" na Żoliborzu 1985 - 1985  
322 Warszawa, 1 maj 1985 r. Demonstracja 1-Majowa "Solidarności" na Żoliborzu 1985 - 1985  
323 Warszawa, 1 maj 1985 r. Demonstracja 1-Majowa "Solidarności" na Żoliborzu 1985 - 1985  
324 Warszawa, 1 maj 1985 r. Demonstracja 1-Majowa "Solidarności" na Żoliborzu 1985 - 1985  
325 Warszawa, 1 maj 1985 r. Demonstracja 1-Majowa "Solidarności" na Żoliborzu 1985 - 1985  
326 Warszawa, 1 maj 1985 r. Demonstracja 1-Majowa "Solidarności" na Żoliborzu. Na pierwszym planie: Jacek Kuroń 1985 - 1985  
Rok 1985 - Pierwsza rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.
327 Warszawa, 18-19 październik 1985 r.Uroczystości upamiętniające 1-szą rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.Przed kościołem Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie. 1985 - 1985  
Rok 1985 - Pierwsza rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki
328 Warszawa, 18-19 październik 1985 r.Uroczystości upamiętniające 1-szą rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.Przed kościołem Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie. 1985 - 1985  
329 Warszawa, 18-19 październik 1985 r.Uroczystości upamiętniające 1-szą rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.Msza święta za duszę księdza J. Popiełuszko. Trzeci z prawej - kardynał Józef Glemp. 1985 - 1985  
330 Warszawa, 18-19 październik 1985 r.Uroczystości upamiętniające 1-szą rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.Msza święta za duszę księdza J. Popiełuszko. Od lewej: Henryk Wujec, Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki. 1985 - 1985  
331 Warszawa, 18-19 październik 1985 r.Uroczystości upamiętniające 1-szą rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.Msza święta za duszę ks. J. Popiełuszko. Delegacje "Solidarności". 1985 - 1985  
332 Warszawa, 18-19 październik 1985 r.Uroczystości upamiętniające 1-szą rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.Przy ogrodzeniu kościoła św. St. Kostki - dzieci uczestniczące w uroczystościach. 1985 - 1985  
333 Warszawa, 18-19 październik 1985 r.Uroczystości upamiętniające 1-szą rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.Delegacje "Solidarności" przed kościołem św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie. 1985 - 1985  
334 Warszawa, 18-19 październik 1985 r.Uroczystości upamiętniające 1-szą rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.Uczestnicy uroczystości maszerują ulicami Żoliborza. 1985 - 1985  
335 Warszawa, 18-19 październik 1985 r.Uroczystości upamiętniające 1-szą rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.Uczestnicy uroczystości maszerują ulicami Żoliborza. 1985 - 1985  
336 Warszawa, 18-19 październik 1985 r.Uroczystości upamiętniające 1-szą rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.Rodzice ks. Jerzego Popiełuszki modlą się przed grobem syna. 1985 - 1985  
337 Warszawa, 18-19 październik 1985 r.Uroczystości upamiętniające 1-szą rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.Na pierwszym planie - grób księdza J. Popiełuszko. 1985 - 1985  
338 Warszawa, 18-19 październik 1985 r.Uroczystości upamiętniające 1-szą rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.Symboliczne miejsce pamięci. 1985 - 1985  
339 Warszawa, 18-19 październik 1985 r.Uroczystości upamiętniające 1-szą rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.Wieńce i kwiaty przed kościłem św. Stanisława Kostki. 1985 - 1985  
340 Warszawa, 18-19 październik 1985 r.Uroczystości upamiętniające 1-szą rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.Transparenty na ogrodzeniu kościoła św. Stanisława Kostki. 1985 - 1985  
341 Warszawa, 18-19 październik 1985 r.Uroczystości upamiętniające 1-szą rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.Transparenty na ogrodzeniu kościoła św. Stanisława Kostki. 1985 - 1985  
Rok 1985 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w miejscach związanych z wydarzeniami patriotycznymi.
342 Rok 1985 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu Święta Zmarłych w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi - grób Romana Dmowskiego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. 1985 - 1985  
Rok 1985 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w miejscach związanych z wydarzeniami patriotycznym
343 Rok 1985 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu Święta Zmarłych w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi - krzyże katyńskie na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. 1985 - 1985  
344 Rok 1985 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu Święta Zmarłych w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi - krzyże katyńskie na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. 1985 - 1985  
345 Rok 1985 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu Święta Zmarłych w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi - grób symboliczny poświęcony walce z narkomanią na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie 1985 - 1985  
346 Rok 1985 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu Święta Zmarłych w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi - grób Marszałka Rydza-smigłego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. 1985 - 1985  
347 Rok 1985 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu Święta Zmarłych w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi - oficjalny Krzyż Katyński na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. 1985 - 1985  
348 Rok 1985 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu Święta Zmarłych w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi - oficjalny Krzyż Katyński na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. 1985 - 1985  
349 Rok 1985 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu Święta Zmarłych w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi - symboliczny grób poległych w obronie niepodległości Polski (w 60-tą rocznicę odzyskania Niepodległości) na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. 1985 - 1985  
350 Rok 1985 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu Święta Zmarłych w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi - grób Grzegorza Przemyka na Cmentarzu Cywilnym na Powążkach w Warszawie 1985 - 1985  
351 Rok 1985 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu Święta Zmarłych w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi - grób Grzegorza Przemyka na Cmentarzu Cywilnym na Powążkach w Warszawie 1985 - 1985  
Rok 1985 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu Święta Zmarłych w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi -
352 Rok 1985 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu Święta Zmarłych w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi - kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie, grób księdza Jerzego Popiełuszki 1985 - 1985  
353 Rok 1985 - 1 listopad.Akcja palenia zniczy w dniu Święta Zmarłych w miejscach-symbolach, związanych z wydarzeniami patriotycznymi - kościół św. Stanisława Kostki w Warszawie, grób księdza Jerzego Popiełuszki 1985 - 1985  
Rok 1986 - Wizyta delegacji NSZZ "Solidarność" u papieża Jana Pawła II.
354 Spotkanie delegacji NSZZ"Solidarność" z papieżem Janem Pawłem II w dniu 17/09/1986 w Rzymie. Na zdjęciu: stoją od lewej ks.Biskup Klub, Andrzej Celiński, Tadeusz Mazowiecki, Ryszard Kalinowski. Obok papieża:(z prawej strony) Lech Wałęsa z żoną Danutą, ksiądz Henryk Jankowski, z drugiej strony - Anna Walentynowicz. Siedzą: - pierwszy z prawej - Karol Modzelewski, obok niego-Kazimierz Świtoń. 1986 - 1986  
Rok 1986 - IV Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę.
355 IV Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok. (karta okolicznościowa) 1986 - 1986  
Rok 1986 - IV Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę
356 IV Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę, 1986 rok . Widok klasztoru jasnogórskiego oraz grup pielgrzymów. 1986 - 1986  
357 IV Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok. Widok klasztoru jasnogórskiego. 1986 - 1986  
358 IV Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok. Tłumy pielgrzymów, widoczne liczne flagi "Solidarności" 1986 - 1986  
359 IV Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok. Tłumy pielgrzymów, widoczne liczne flagi "Solidarności" 1986 - 1986  
360 IV Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok.Transparenty i flagi "Solidarności" na murach Klasztoru. 1986 - 1986  
361 IV Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok.Transparenty i flagi "Solidarności" na murach Klasztoru. 1986 - 1986  
362 IV Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok.Transparenty i flagi "Solidarności" na murach Klasztoru. 1986 - 1986  
363 IV Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok.Transparenty i flagi "Solidarności" na murach Klasztoru. 1986 - 1986  
364 IV Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok.Transparenty i flagi "Solidarności" na murach Klasztoru. 1986 - 1986  
365 IV Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok.Transparenty i flagi "Solidarności" na murach Klasztoru. 1986 - 1986  
366 IV Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok.Transparenty i flagi "Solidarności" na murach Klasztoru. 1986 - 1986  
367 IV Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok.Transparenty i flagi "Solidarności" na murach Klasztoru. 1986 - 1986  
368 IV Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok.Transparenty i flagi "Solidarności" na murach Klasztoru. 1986 - 1986  
369 IV Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok.Transparenty i flagi "Solidarności" na murach Klasztoru. 1986 - 1986  
370 V Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok.Transparenty i flagi "Solidarności" na murach Klasztoru. 1986 - 1986  
371 V Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok.Transparenty i flagi "Solidarności" na murach Klasztoru. 1986 - 1986  
372 V Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok.Transparenty i flagi "Solidarności" na murach Klasztoru. 1986 - 1986  
373 V Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok.Transparenty i flagi "Solidarności" na murach Klasztoru. 1986 - 1986  
374 V Pielgrzymka Świata Pracy na Jasną Górę - 1986 rok.Transparenty i flagi "Solidarności" na murach Klasztoru. 1986 - 1986  
Dożynki Jasnogórskie
375 Dożynki Jasnogórskie - wieńce dożynkowe (lata osiemdziesiąte) 1990 - 1990  
376 Dożynki Jasnogórskie - wieńce dożynkowe (lata osiemdziesiąte 1990 - 1990  
377 Dożynki Jasnogórskie - wieńce dożynkowe (lata osiemdziesiąte 1990 - 1990  
378 Dożynki Jasnogórskie - wieńce dożynkowe (lata osiemdziesiąte 1990 - 1990  
379 Dożynki Jasnogórskie - wieńce dożynkowe (lata osiemdziesiąte 1990 - 1990  
III Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny
380 Papież Jan Paweł II w Gdańsku - ołtarz papieski. 1987 - 1987  
381 Papież Jan Paweł II w Gdańsku - ołtarz papieski. 1987 - 1987  
382 Papież Jan Paweł II w Gdańsku - ołtarz papieski. 1987 - 1987  
383 Papież Jan Paweł II w Gdańsku - papież Jan Paweł II przemawia do zgromadzonych wiernych. 1987 - 1987  
384 Papież Jan Paweł II w Gdańsku - przejazd papieża wśród tłumów wiernych. 1987 - 1987  
385 Papież Jan Paweł II w Gdańsku - tłumy wiernych przybyłych na spotkanie z papieżem, w dali widoczny ołtarz papieski. 1987 - 1987  
386 Papież Jan Paweł II w Gdańsku - tłumy wiernych przybyłych na spotkanie z papieżem. 1987 - 1987  
387 Papież Jan Paweł II w Gdańsku - tłumy wiernych przybyłych na spotkanie z papieżem. 1987 - 1987  
388 Papież Jan Paweł II w Gdańsku - tłumy wiernych przybyłych na spotkanie z papieżem, widoczne transparenty "Solidarności". 1987 - 1987  
389 Papież Jan Paweł II w Gdańsku - tłumy wiernych przybyłych na spotkanie z papieżem, widoczne transparenty "Solidarności". 1987 - 1987  
390 Papież Jan Paweł II w Gdańsku - tłumy wiernych przybyłych na spotkanie z papieżem, widoczne transparenty "Solidarności". 1987 - 1987  
391 Papież Jan Paweł II w Gdańsku - tłumy wiernych przybyłych na spotkanie z papieżem, widoczne transparenty "Solidarności". 1987 - 1987  
392 Papież Jan Paweł II w Gdańsku - tłumy wiernych przybyłych na spotkanie z papieżem, widoczne transparenty "Solidarności". 1987 - 1987  
393 Papież Jan Paweł II w Gdańsku - tłumy wiernych przybyłych na spotkanie z papieżem, transparenty "Solidarności" 1987 - 1987  
394 Papież Jan Paweł II w Gdańsku - mury domów w Gdańsku przybrane na wizyte papieża. 1987 - 1987  
395 Papież Jan Paweł II w Gdańsku - mury domów w Gdańsku przybrane na wizytę papieża. 1987 - 1987  
396 Papież Jan Paweł II w Gdańsku - mury domów w Gdańsku przybrane na wizytę papieża 1987 - 1987  
397 Papież Jan Paweł II w Gdańsku - mury domów w Gdańsku przybrane na wizytę papieża 1987 - 1987  
398 Papież Jan Paweł II w Warszawie - ołtarz papieski na Placu Defilad 1987 - 1987  
399 Papież Jan Paweł II w Warszawie - ołtarz papieski na Placu Defilad. Papież przemawia do zgromadzonych. 1987 - 1987  
400 Papież Jan Paweł II w Warszawie - tłumy wiernych przbyłych na spotkanie z papieżem, widoczny ołtarz papieski na Placu Defilad 1987 - 1987  
401 Papież Jan Paweł II w Warszawie - przejazd papieża wśród wiernych, obok: kardynał Józef Glemp. 1987 - 1987  
402 Papież Jan Paweł II w Warszawie - Papież Jan Paweł II modli się nad grobem księdza Jerzego Popiełuszki na cmentarzu przed kościołem św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. 1987 - 1987  
403 Papież Jan Paweł II w Warszawie.Tłumy wiernych przybyłych na spotkanie z papieżem, widoczne transparenty "Solidarności". 1987 - 1987  
404 Papież Jan Paweł II w Warszawie.Tłumy wiernych przybyłych na spotkanie z papieżem, widoczne transparenty "Solidarności". 1987 - 1987  
405 Papież Jan Paweł II w Warszawie.Tłumy wiernych przybyłych na spotkanie z papieżem, widoczne transparenty "Solidarności". 1987 - 1987  
406 Papież Jan Paweł II w Warszawie.Tłumy wiernych przybyłych na spotkanie z papieżem, widoczne transparenty "Solidarności". 1987 - 1987  
407 Papież Jan Paweł II w Warszawie.Tłumy wiernych przybyłych na spotkanie z papieżem, widoczne transparenty "Solidarności". 1987 - 1987  
408 Papież Jan Paweł II w Warszawie - transparenty "Solidarności" 1987 - 1987  
409 Papież Jan Paweł II w Warszawie - milicjanci pilnujący porządku podczas ppielgrzymki. 1987 - 1987  
Akcja "WiP" w Szczecinie
410 Akcja "WiP" w rocznicę Sierpnia - Szczecin 31/08/1987 1987 - 1987  
Głodówka "WiP" w Bygdoszczy
411 Głodówka "WiP" w Bydgoszczy - zdjęcie grupowe uczestników "głodówki" oraz jej sympatyków 1987 - 1987  
Głodówka "WiP" w Bydgoszczy
412 Głodówka "WiP" w Bydgoszczy - uczestnicy głodówki. 1987 - 1987  
Akcja "WiP" w Międzyrzeczu
413 Akcja "WiP" w Międzyrzeczu - sypanie ulotek, wrzesień 1987 1987 - 1987  
Akcja "WiP" w Gdańsku
414 Akcja "WiP" w Gdańsku - listopad 1987 1987 - 1987  
Akcja"WiP" w Szczecinie
415 Akcja"WiP" w Szczecinie w rocznicę "Sierpnia 1987 - 1987  
Rok 1988 - obchody 70-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości
416 Uroczyste odchody 70-lecia Odzyskania Niepodległości. Krypta Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w Krakowie. Uczestnicy uroczystości nad trumną Marszałka - 11/11/1988 1988 - 1988  
417 Uroczyste odchody 70-lecia Odzyskania Niepodległości. Krypta Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w Krakowie. Uczestnicy uroczystości nad trumną Marszałka - 11/11/1988 1988 - 1988  
418 Uroczyste odchody 70-lecia Odzyskania Niepodległości. Krypta Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w Krakowie. Uczestnicy uroczystości nad trumną Marszałka - 11/11/1988 1988 - 1988  
419 Uroczyste odchody 70-lecia Odzyskania Niepodległości. Krypta Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w Krakowie. Uczestnicy uroczystości nad trumną Marszałka - 11/11/1988 1988 - 1988  
420 Uroczyste odchody 70-lecia Odzyskania Niepodległości. Krypta Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w Krakowie. Uczestnicy uroczystości nad trumną Marszałka - 11/11/1988 1988 - 1988  
421 Uroczyste odchody 70-lecia Odzyskania Niepodległości. Krypta Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w Krakowie. Uczestnicy uroczystości nad trumną Marszałka - 11/11/1988. W środku: prof..Mieczysław Klimaszewski - Prezes Oddziału Krakowskiego Towarzystwa "Polonia" 1988 - 1988  
422 Uroczyste odchody 70-lecia Odzyskania Niepodległości. Krypta Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w Krakowie. Uczestnicy uroczystości nad trumną Marszałka - 11/11/1988. 1988 - 1988  
423 Uroczyste odchody 70-lecia Odzyskania Niepodległości. Krypta Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w Krakowie - 11/11/1988. Warta weteranów od gen. Maczka, pierwszy z lewej - Stanisław Wasiuczyński. 1988 - 1988  
424 Uroczyste odchody 70-lecia Odzyskania Niepodległości. Krypta Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w Krakowie. W11/11/1988. 1988 - 1988  
425 Uroczyste odchody 70-lecia Odzyskania Niepodległości. Krypta Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w Krakowie. Uczestnicy uroczystości nad trumną Marszałka - 11/11/1988.Warta weterenów od gen. Maczka. Pierwszy z lewej - Stanisław Wasiuczyński. 1988 - 1988  
426 Tablice pamiątkowe w krypcie Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w Krakowie. 1988 - 1988  
427 Tablice pamiątkowe w krypcie Marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w Krakowie. 1988 - 1988  
428 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Płaskorzeźba głowy Marszałka.` 1988 - 1988  
429 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Fragment talicy. 1988 - 1988  
430 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Fragment talicy. 1988 - 1988  
431 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Fragment talicy. 1988 - 1988  
432 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Widok tablic na tle flag polskich. 1988 - 1988  
433 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Fragment talicy. 1988 - 1988  
434 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Fragment talicy. 1988 - 1988  
435 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Fragment talicy. 1988 - 1988  
436 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Fragment talicy. 1988 - 1988  
437 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Fragment talicy. 1988 - 1988  
438 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Fragment talicy. 1988 - 1988  
439 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Orły (jeszcze bez korony) na szczycie kolumni, na której umieszczono tablicę. 1988 - 1988  
440 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Widok ogólny tablicy. 1988 - 1988  
441 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Widok ogólny tablicy, w tle uczestnicy uroczystości odsłonięcia. 1988 - 1988  
442 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Przed uroczystym odsłonięciem - wartę honorową pełnią strzelcy podhalańscy. 1988 - 1988  
443 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Przed uroczystym odsłonięciem. Wartę honorową pełnią strzelcy podhalańscy. 1988 - 1988  
444 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Uroczystość odsłonięcia tablicy.Wartę honorową pełnią strzelcy podhalańscy. 1988 - 1988  
445 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Uroczystość odsłonięcia tablicy.Wartę honorową pełnią strzelcy podhalańscy. 1988 - 1988  
446 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Uroczystość odsłonięcia tablicy.Wartę honorową pełnią strzelcy podhalańscy. 1988 - 1988  
447 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Uroczystość odsłonięcia tablicy.Wartę honorową pełnią strzelcy podhalańscy. 1988 - 1988  
448 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Uczestnicy uroczystości. 1988 - 1988  
449 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Uczestnicy uroczystości. 1988 - 1988  
450 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Uczestnicy uroczystości. 1988 - 1988  
451 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Uczestnicy uroczystości. 1988 - 1988  
452 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Uczestnicy uroczystości. 1988 - 1988  
453 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Uczestnicy uroczystości. 1988 - 1988  
454 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Uczestnicy uroczystości. 1988 - 1988  
455 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Uczestnicy uroczystości. 1988 - 1988  
456 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Uczestnicy uroczystości. 1988 - 1988  
457 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Uczestnicy uroczystości. 1988 - 1988  
458 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Uczestnicy uroczystości. 1988 - 1988  
459 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą głowy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Uczestnicy uroczystości. 1988 - 1988  
Rok 1989 - "Galeria działań maniakalnych"
460 "Galeria działań maniakalnych"(P.A.Łódź). Łódź, ul. Piotrkowska, 21/04/1989 - "Klepanie biedy" 1989 - 1989  
Rok 1989 - Manifestacja "Solidarności" w dniu 1 maja w Gdańsku.
461 Manifestracja "Solidarności" w dniu 1 maja 1989 roku w Gdańsku 1989 - 1989  
462 Manifestracja "Solidarności" w dniu 1 maja 1989 roku w Gdańsku przed Pomnikiem Pomordowanych Stoczniowców 1989 - 1989  
Rok 1989 - "Galeria działań maniakalnych" ("Pomarańczowa alternatywa")
463 Galeria działań maniakalnych ("Pomarańczowa alternatywa - Łódź"). Wrocława 01/06/1989, ul. Świdnicka - "Festiwal Sztuki Osobliwej". Na pierwszym planie; Krzysztof Skiba. 1989 - 1989  
464 Galeria działań maniakalnych ("Pomarańczowa alternatywa - Łódź"). Wrocława 01/06/1989, ul. Świdnicka - "Festiwal Sztuki Osobliwej" 1989 - 1989  
465 Galeria działań maniakalnych ("Pomarańczowa alternatywa - Łódź"). Łódź, ul. Piotrkowska - 05/06/1989. "The day after" - final. Na pierwszym planie: Krzysztof Skiba. -  
466 Galeria działań maniakalnych ("Pomarańczowa alternatywa - Łódź"). Łódź, ul. Piotrkowska - 05/06/1989. "The day after" - przeniesienie". -  
467 Galeria działań maniakalnych ("Pomarańczowa alternatywa - Łódź"). Łódź, ul. Piotrkowska - 05/06/1989. "The day after" - Groch z kapustą". -  
Lipiec 1989, Gdańsk. Manifestacja protestacyjna służby zdrowia.
468 Lipiec 1989, Gdańsk. Manifestacja protestacyjna służby zdrowia 1989 - 1989  
Lipiec 1989, Gdańsk. Manifestacja protestacyjna służby zdrowia
469 Lipiec 1989, Gdańsk. Manifestacja protestacyjna służby zdrowia 1989 - 1989  
Rok 1989 - uroczystości w 75-tą rocznicę wymarszu 1 Kompanii Kadrowej.
470 Kraków - 06/08/1989. Uroczystości z okazji 75-tej rocznicy wymarszu 1 Kompanii Kadrowej. Poczty sztandarowe Legionistów podczas mszy świetej. 1989 - 1989  
Rok 1989. Kraków - Nowa Huta. Wystawa poświęcona Katyniowi.
471 "Katyńska" gablota przed Hutą Lenina, VII-VIII 1989 1989 - 1989  
Rok 1989. Kraków - Nowa Huta. Wystawa poświęcona Katyniowi
472 "Katyńska" gablota przed Hutą Lenina, VII-VIII 1989 1989 - 1989  
Rok 1989. Uroczystości z okazji 9-tej rocznicy podpisania "porozumień sierpniowych" w Hucie Lenina w Krakowie.
473 Uroczystości z okazji 9-tej rocznicy podpisania "porozumień sierpniowych".Huta Lenina w Krakowie - 31/08/1989. 1989 - 1989  
474 Uroczystości z okazji 9-tej rocznicy podpisania "porozumień sierpniowych".Huta Lenina w Krakowie - 31/08/1989. 1989 - 1989  
475 Uroczystości z okazji 9-tej rocznicy podpisania "porozumień sierpniowych".Huta Lenina w Krakowie - 31/08/1989. 1989 - 1989  
476 Uroczystości z okazji 9-tej rocznicy podpisania "porozumień sierpniowych".Huta Lenina w Krakowie - 31/08/1989. 1989 - 1989  
477 Uroczystości z okazji 9-tej rocznicy podpisania "porozumień sierpniowych".Huta Lenina w Krakowie - 31/08/1989. 1989 - 1989  
Rok 1989. 50-ta rocznica wybuchu II wojny światowej - uroczystości zorganizowane przez Konfederację Polski Niepodległej w Łodzi.
478 Rok 1989. 50-ta rocznica wybuchu II wojny światowej - uroczystości zorganizowane przez Konfederację Polski Niepodległej w Łodzi.Łódź 01/09/1989 Grób Nieznanego Żołnierza 1989 - 1989  
479 Rok 1989. 50-ta rocznica wybuchu II wojny światowej - uroczystości zorganizowane przez Konfederację Polski Niepodległej w Łodzi.Łódź 01/09/1989 Grób Nieznanego Żołnierza 1989 - 1989  
480 Rok 1989. 50-ta rocznica wybuchu II wojny światowej - uroczystości zorganizowane przez Konfederację Polski Niepodległej w Łodzi.Łódź 01/09/1989 Grób Nieznanego Żołnierza 1989 - 1989  
481 Rok 1989. 50-ta rocznica wybuchu II wojny światowej - uroczystości zorganizowane przez Konfederację Polski Niepodległej w Łodzi.Łódź 01/09/1989 Grób Nieznanego Żołnierza 1989 - 1989  
482 Rok 1989. 50-ta rocznica wybuchu II wojny światowej - uroczystości zorganizowane przez Konfederację Polski Niepodległej w Łodzi.Łódź 01/09/1989 Grób Nieznanego Żołnierza 1989 - 1989  
483 Rok 1989. 50-ta rocznica wybuchu II wojny światowej - uroczystości zorganizowane przez Konfederację Polski Niepodległej w Łodzi.Łódź 01/09/1989 Grób Nieznanego Żołnierza 1989 - 1989  
484 Rok 1989. 50-ta rocznica wybuchu II wojny światowej - uroczystości zorganizowane przez Konfederację Polski Niepodległej w Łodzi.Łódź 01/09/1989 Grób Nieznanego Żołnierza. Przemawia: Andrzej Ostoja-Owsiany 1989 - 1989  
485 Rok 1989. 50-ta rocznica wybuchu II wojny światowej - uroczystości zorganizowane przez Konfederację Polski Niepodległej w Łodzi.Łódź 01/09/1989 Grób Nieznanego Żołnierza. 1989 - 1989  
486 Rok 1989. 50-ta rocznica wybuchu II wojny światowej - uroczystości zorganizowane przez Konfederację Polski Niepodległej w Łodzi.Łódź 01/09/1989 Grób Nieznanego Żołnierza. 1989 - 1989  
487 Rok 1989. 50-ta rocznica wybuchu II wojny światowej - uroczystości zorganizowane przez Konfederację Polski Niepodległej w Łodzi.Łódź 01/09/1989 Grób Nieznanego Żołnierza. 1989 - 1989  
488 Rok 1989. 50-ta rocznica wybuchu II wojny światowej - uroczystości zorganizowane przez Konfederację Polski Niepodległej w Łodzi.Łódź 01/09/1989 Grób Nieznanego Żołnierza. Transparent przygotowany przez uczestników. 1989 - 1989  
489 Rok 1989. 50-ta rocznica wybuchu II wojny światowej - uroczystości zorganizowane przez Konfederację Polski Niepodległej w Łodzi.Łódź 01/09/1989 Grób Nieznanego Żołnierza. Transparent przygotowany przez uczestników 1989 - 1989  
 
490 Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia krzyża pod Kopcem J. Piłsudskiego w Krakowie upamietniającego 75-tą rocznicę Wymarszu I Kompanii Kadrowej. Kraków, 16/09/1989 1989 - 1989  
491 Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia krzyża pod Kopcem J. Piłsudskiego w Krakowie upamietniającego 75-tą rocznicę Wymarszu I Kompanii Kadrowej. Kraków, 16/09/1989 1989 - 1989  
492 Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia krzyża pod Kopcem J. Piłsudskiego w Krakowie upamietniającego 75-tą rocznicę Wymarszu I Kompanii Kadrowej. Kraków, 16/09/1989 1989 - 1989  
493 Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia krzyża pod Kopcem J. Piłsudskiego w Krakowie upamietniającego 75-tą rocznicę Wymarszu I Kompanii Kadrowej. Kraków, 16/09/1989 1989 - 1989  
494 Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia krzyża pod Kopcem J. Piłsudskiego w Krakowie upamietniającego 75-tą rocznicę Wymarszu I Kompanii Kadrowej. Kraków, 16/09/1989. Poczet sztandarowy. 1989 - 1989  
495 Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia krzyża pod Kopcem J. Piłsudskiego w Krakowie upamietniającego 75-tą rocznicę Wymarszu I Kompanii Kadrowej. Kraków, 16/09/1989. Msza święta. 1989 - 1989  
496 Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia krzyża pod Kopcem J. Piłsudskiego w Krakowie upamietniającego 75-tą rocznicę Wymarszu I Kompanii Kadrowej. Kraków, 16/09/1989.Msza święta, obok pozty sztandarowe. 1989 - 1989  
497 Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia krzyża pod Kopcem J. Piłsudskiego w Krakowie upamietniającego 75-tą rocznicę Wymarszu I Kompanii Kadrowej. Kraków, 16/09/1989. Widok krzyża. 1989 - 1989  
498 Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia krzyża pod Kopcem J. Piłsudskiego w Krakowie upamietniającego 75-tą rocznicę Wymarszu I Kompanii Kadrowej. Kraków, 16/09/1989. Widok tablicy pamiątkowej na krzyżu. 1989 - 1989  
Rok 1989 - Kraków. Manifestacja Federacji Młodzieży Walczącej.
499 Manifestacja Federacji Młodziezy Walczącej zorganizowana w dniu 17 września 1989 roku w Nowej Hucie, na trasie Kościół Arka /Bieńczyce - pomnik Lenina. 1989 - 1989  
Rok 1989 - Kraków. Manifestacja Federacji Młodzieży Walczącej
500 Manifestacja Federacji Młodziezy Walczącej zorganizowana w dniu 17 września 1989 roku w Nowej Hucie, na trasie Kościół Arka /Bieńczyce - pomnik Lenina. 1989 - 1989  
501 Manifestacja Federacji Młodziezy Walczącej zorganizowana w dniu 17 września 1989 roku w Nowej Hucie, na trasie Kościół Arka /Bieńczyce - pomnik Lenina. 1989 - 1989  
502 Manifestacja Federacji Młodziezy Walczącej zorganizowana w dniu 17 września 1989 roku w Nowej Hucie, na trasie Kościół Arka /Bieńczyce - pomnik Lenina. 1989 - 1989  
503 Manifestacja Federacji Młodziezy Walczącej zorganizowana w dniu 17 września 1989 roku w Nowej Hucie, na trasie Kościół Arka /Bieńczyce - pomnik Lenina. 1989 - 1989  
504 Manifestacja Federacji Młodziezy Walczącej zorganizowana w dniu 17 września 1989 roku w Nowej Hucie, na trasie Kościół Arka /Bieńczyce - pomnik Lenina. 1989 - 1989  
505 Manifestacja Federacji Młodziezy Walczącej zorganizowana w dniu 17 września 1989 roku w Nowej Hucie, na trasie Kościół Arka /Bieńczyce - pomnik Lenina. Przed pomnikiem Lenina 1989 - 1989  
506 Manifestacja Federacji Młodziezy Walczącej zorganizowana w dniu 17 września 1989 roku w Nowej Hucie, na trasie Kościół Arka /Bieńczyce - pomnik Lenina. Przed pomnikiem Lenina 1989 - 1989  
507 Manifestacja Federacji Młodziezy Walczącej zorganizowana w dniu 17 września 1989 roku w Nowej Hucie, na trasie Kościół Arka /Bieńczyce - pomnik Lenina.Przed pomnikiem Lenina. 1989 - 1989  
Rok 1989. Wizyta gen. Wojciecha Jaruzelskiego w kopalni "Wujek"
508 Wizyta gen. Wojciecha Jaruzelskiego w kopalni "Wujek" w Katowicach, w dniu 2 grudnia 1989 r. Gen. Jaruzelski (trzeci z lewej) z oficjalną delegacją. 1989 - 1989  
509 Wizyta gen. Wojciecha Jaruzelskiego w kopalni "Wujek" w Katowicach, w dniu 2 grudnia 1989 r. Gen. Jaruzelski składa kwiaty w miejscu upamietniającym poległych górników. 1989 - 1989  
510 Wizyta gen. Wojciecha Jaruzelskiego w kopalni "Wujek" w Katowicach, w dniu 2 grudnia 1989 r. Górnicy protestujący przeciwko wizycie ge. Jaruzelskiego. 1989 - 1989  
Rok 1989. Demontaż pomnika Lenina w Nowej Hucie.
511 Demontaż pomnika Lenina w Nowej Hucie - 10/12/1989 1989 - 1989  
512 Demontaż pomnika Lenina w Nowej Hucie - 10/12/1989 1989 - 1989  
513 Demontaż pomnika Lenina w Nowej Hucie - 10/12/1989 1989 - 1989  
514 Demontaż pomnika Lenina w Nowej Hucie - 10/12/1989 1989 - 1989  
515 Demontaż pomnika Lenina w Nowej Hucie - 10/12/1989 1989 - 1989  
516 Demontaż pomnika Lenina w Nowej Hucie - 10/12/1989 1989 - 1989  
517 Demontaż pomnika Lenina w Nowej Hucie - 10/12/1989 1989 - 1989  
Rok 1989. Demonstracje w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
518 Demonstracja przed KC PZPR w Warszawie, zorganizowana przez Polską Partię Niepodległościową w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. 1989 - 1989  
519 Demonstracja w Warszawie, zorganizowana przez Polską Partię Niepodległościową w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. 1989 - 1989  
520 Demonstracja w Warszawie, zorganizowana w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.Transparenty przygotowane przez uczestników. 1989 - 1989  
Rok 1990 - Kraków. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 70-lecia bitwy warszawskiej 1920 roku.
521 Odsłonięcie, w dniu 10 czerwca 1990 roku, na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie, tablicy pamiątkowej z okazji 70- lecia bitwy warszawskiej 1920 roku. 1990 - 1990  
Rok 1990 - Kraków. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 70-lecia bitwy warszawskiej 1920 roku
522 Odsłonięcie, w dniu 10 czerwca 1990 roku, na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie, tablicy pamiątkowej z okazji 70- lecia bitwy warszawskiej 1920 roku.Poczet sztandarowy i konpania repreyentacyjna Garnizonu Krakowskiego w czasie hymnu państwowego. 1990 - 1990  
523 Odsłonięcie, w dniu 10 czerwca 1990 roku, na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie, tablicy pamiątkowej z okazji 70- lecia bitwy warszawskiej 1920 roku.Poczet sztandarowy i orkiestra Garnizonu Krakowskiego podczas raportu dowódcy, składanemu Ministrowi Obrony Narodowej Januszowi Onyszkiewiczowi. 1990 - 1990  
524 Odsłonięcie, w dniu 10 czerwca 1990 roku, na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie, tablicy pamiątkowej z okazji 70- lecia bitwy warszawskiej 1920 roku. Poczet sztandarowy Garnizonu Krakowskiego. 1990 - 1990  
525 Odsłonięcie, w dniu 10 czerwca 1990 roku, na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie, tablicy pamiątkowej z okazji 70- lecia bitwy warszawskiej 1920 roku. Poczty sztandarowe: Związku Inwalidów Wojennych RP, Liceum OO Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego oraz Związku Harcerstwa Polskiego. 1990 - 1990  
526 Odsłonięcie, w dniu 10 czerwca 1990 roku, na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie, tablicy pamiątkowej z okazji 70- lecia bitwy warszawskiej 1920 roku. Poczet sztandarowy Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" w czasie przemarszu ulicami Krakowa (na ul. Marszałka Piłsudskiego) 1990 - 1990  
527 na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie. Fronton budynku Liceum Ojców OO. Pijarów im. Ks.Stanisława Konarskiego w Krakowie (od strony ul. Marszałka Piłsudskiego), z wmurowana tablicą pamiątkową. 1990 - 1990  
528 na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie. Rozpoczęcie uroczystości - przemawia prezes Jerzy Korzeń. 1990 - 1990  
529 Odsłonięcie, w dniu 10 czerwca 1990 roku, na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie, tablicy pamiątkowej z okazji 70- lecia bitwy warszawskiej 1920 roku. Pani Joanna Onyszkiewicz z najmłodszym prawnukiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, odsłania tablicę pamiątkową. Obok prezes Jerzy Korzeń. 1990 - 1990  
530 Odsłonięcie, w dniu 10 czerwca 1990 roku, na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie, tablicy pamiątkowej z okazji 70- lecia bitwy warszawskiej 1920 roku.. Pani Joanna Onyszkiewicz (wnuczka Józefa Piłsudkiego) wraz z prawnukami Marszałka oraz biskup Albin Matysiak. Z lewej prezes Jerzy Korzeń. 1990 - 1990  
531 Odsłonięcie, w dniu 10 czerwca 1990 roku, na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie, tablicy pamiątkowej z okazji 70- lecia bitwy warszawskiej 1920 roku. Od lewej:Minister Janusz Onyszkiewicz, Wojewoda Krakowski Tadeusz Piekarz, D-ca Garnizonu Krakowskiego płk. dypl. Bronisław Koczuw i prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Jerzy Korzep. 1990 - 1990  
532 Odsłonięcie, w dniu 10 czerwca 1990 roku, na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie, tablicy pamiątkowej z okazji 70- lecia bitwy warszawskiej 1920 roku.O LEWEJ: z=CA Dowódcy Garnizonu Krakowskiego płk Jan Mucha, ks. dr Tadeusz Gadacz - dyrektor Liceum OO Pijarów, ksiądz biskup Albin Matysiak, Państwo Onyszkiewiczowie z dziećmi, wojewoda krakowski Tadeusz Piekarz i prezez ZG Jerzy Korzeń 1990 - 1990  
533 Odsłonięcie, w dniu 10 czerwca 1990 roku, na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie, tablicy pamiątkowej z okazji 70- lecia bitwy warszawskiej 1920 roku.Minister Janusz Onyszkiewicz z synem i wojewoda krkowski Tadeusz Piekarz. 1990 - 1990  
534 Odsłonięcie, w dniu 10 czerwca 1990 roku, na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie, tablicy pamiątkowej z okazji 70- lecia bitwy warszawskiej 1920 roku.Rodzina Państwa Onyszkiewicz przed odsłoniętą tablicą pamiątkowa. 1990 - 1990  
535 Odsłonięcie, w dniu 10 czerwca 1990 roku, na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie, tablicy pamiątkowej z okazji 70- lecia bitwy warszawskiej 1920 roku.Kwiaty pod tablicą składa Wojewoda Krakowski Tadeusz Piekarz, obok rodzina Państwa Onyszkiewicz. 1990 - 1990  
536 Odsłonięcie, w dniu 10 czerwca 1990 roku, na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie, tablicy pamiątkowej z okazji 70- lecia bitwy warszawskiej 1920 roku.Stoja od lewej: minister Janusz Onyszkieiwcz z dziećmi, płk dypl. Bronisław Koczur, Wojewoda Krakowski Tadeusz Piekarz i prezes ZG Jerzy Korzeń 1990 - 1990  
537 Odsłonięcie, w dniu 10 czerwca 1990 roku, na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie, tablicy pamiątkowej z okazji 70- lecia bitwy warszawskiej 1920 roku.O lewej: płk dypl. Bronisław Koczur, Minister Janusz Onyszkiewicz, Wojewoda Tadeusz Piekarz i prezes ZG Jerzy Korzeń 1990 - 1990  
538 Odsłonięcie, w dniu 10 czerwca 1990 roku, na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie, tablicy pamiątkowej z okazji 70- lecia bitwy warszawskiej 1920 roku. Przemawia minister janusz Onyszkiewicz 1990 - 1990  
539 Odsłonięcie, w dniu 10 czerwca 1990 roku, na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie, tablicy pamiątkowej z okazji 70- lecia bitwy warszawskiej 1920 roku.Przemawia minister Janusz Onyszkiewicz, a najmłodszy wnuk Marszałka Józefa Piłsudkiego "podtrzymuje" mikrofon 1990 - 1990  
540 Odsłonięcie, w dniu 10 czerwca 1990 roku, na budynku Liceum OO Pijarów w Krakowie, tablicy pamiątkowej z okazji 70- lecia bitwy warszawskiej 1920 roku. Po zakończeniu uroczystości - grupa członków Towarzystwa Oamięci Narodowej pod odsłoniętą tablica pamiątkową. 1990 - 1990  
Działania Polonii popierające "Solidarność"- Francja
541 Manifestacja przed ambasadą PRL w Paryżu w miesiąc od wprowadzenia stanu wojennego - 13/01/1982. Na zdjęciu:Tadeusz Brzostek 1982 - 1982  
542 Manifestacja przed ambasadą PRL w Paryżu w miesiąc od wprowadzenia stanu wojennego - 13/01/1982. Na zdjęciu:Tadeusz Brzostek 1982 - 1982  
543 Manifestacja przed ambasadą PRL w Paryżu w miesiąc od wprowadzenia stanu wojennego - 13/01/1982. 1982 - 1982  
544 Manifestacja przed ambasadą PRL w Paryżu w drugi miesiąc od wprowadzenia stanu wojennego - 13/02/1982. Na zdjęciu: w środku, w okularach, Tadeusz Brzostek 1982 - 1982  
545 Manifestacja przed ambasadą PRL w Paryżu w drugi miesiąc od wprowadzenia stanu wojennego - 13/02/1982.Samochód Tadeusza Brzostka przed ambasadą PRL w Paryżu. 1982 - 1982  
546 Manifestacja przed ambasadą PRL w Paryżu w drugi miesiąc od wprowadzenia stanu wojennego - 13/02/1982.Na lewo: wnuczka T. Brzostka z afiszem "Solidarności" 1982 - 1982  
547 Manifestacja przed ambasadą PRL w Paryżu w drugi miesiąc od wprowadzenia stanu wojennego - 13/02/1982. Na lewo: wnuczka T. Brzostka z afiszem "Solidarność" 1982 - 1982  
548 Manifestacja przed ambasadą PRL w Paryżu w czwarty miesiąc od wprowadzenia stanu wojennego - 13/04/1982. 1982 - 1982  
549 Manifestacja przed ambasadą PRL w Paryżu w piąty miesiąc od wprowadzenia stanu wojennego - 13/05/1982. 1982 - 1982  
550 Afisz zainstalowany na stałe przed Ambasadą PRL w Paryżu 1982 - 1982  
551 Tablice marmurowe z nazwiskami pomordowanych rodaków w kraju po 13 grudnia 1981 roku, wykonane i umieszczone przez Polaków przed Ambasadą PRL w Paryżu` 1982 - 1982  
552 Tablice marmurowe z nazwiskami pomordowanych rodaków w kraju po 13 grudnia 1981 roku, wykonane i umieszczone przez Polaków przed Ambasadą PRL w Paryżu 1982 - 1982  
553 Tablica poświęcona gen. Sikorskiemu w Paryżu -  
554 Działacz Polonii francuskiej - Tadeusz Brzostek podpisuje francuską Księgę Pamiątkową pod Łukiem Tryumfalnym w Paryżu w dniu 3 maja 1982 roku. 1982 - 1982  
555 Działacz Polonii francuskiej - Tadeusz Brzostek podpisuje francuską Księgę Pamiątkową pod Łukiem Tryumfalnym w Paryżu w dniu 11 Listopada 1982 roku. 1982 - 1982  
556 Działacz Polonii francuskiej - Tadeusz Brzostek podpisuje francuską Księgę Pamiątkową pod Łukiem Tryumfalnym w Paryżu w dniu 15 sierpnia 1983 roku. -  
Działania Polonii popierające "Solidarność"- USA
557 Manifestacja "Dzieci narodów ujarzmionych", Nowy Jork. 1982 - 1982  
558 Manifestacja "Dzieci narodów ujarzmionych", Nowy Jork 1982 - 1982  
559 Manifestacja "Dzieci narodów ujarzmionych", Nowy Jork 1982 - 1982  
560 Manifestacja "Dzieci narodów ujarzmionych", Nowy Jork 1982 - 1982  
561 Manifestacja "Dzieci narodów ujarzmionych", Nowy Jork 1982 - 1982  
562 Manifestacja "Dzieci narodów ujarzmionych", Nowy Jork 1982 - 1982  
563 Manifestacja "Dzieci narodów ujarzmionych", Nowy Jork 1982 - 1982  
564 Manifestacja "Dzieci narodów ujarzmionych", Nowy Jork 1982 - 1982  
565 Pomoc z USA dla Polski w czasie stanu wojennego 1982 - 1982  
Działania Polonii popierające "Solidarność"- Wielka Brytania
566 Pomnik Katynia w Londynie 1976 - 1976  
567 Pomnik Katynia w Londynie. Tablica pamiątkowa na pomniku. 1976 - 1976  
568 Pomnik Katynia w Londynie. Wieńce i kwiaty przed pomnikiem. 1976 - 1976  
569 Pomnik Katynia w Londynie. Wieńce i kwiaty przed pomnikiem. 1976 - 1976  
570 Pomnik Katynia w Londynie. Wieńce i kwiaty przed pomnikiem. 1976 - 1976  
Ludzie opozycji - Leszek Moczulski (brak)
571 Zdjęcie portretowe Leszka Moczulskiego, twórcy Konfederacji Polski Niepodległej, wykonane w 1987 roku w Nowym Jorku ( z autografem L.Moczulskiego) 1987 - 1987  
Ludzie opozycji - ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan "Solidarności"
572 Ksiądz Jerzy Popiełuszko wyświęca sztandar "Solidarności" Huty Warszawa w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. 1983 - 1983  
573 Ksiądz Jerzy Popiełuszko w trakcie mszy świętej w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. -  
574 Jedno z ostatnich zdjęć księdza Jerzego Popiełuszki 1984 - 1984  
Ludzie opozycji - Lech Wałęsa,przywódca "Solidarności"
575 Wizyta przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy w Kongresie USA 1989 - 1989  
576 Wizyta przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy w Kongresie USA 1989 - 1989  
577 Wizyta przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy w Kongresie USA 1989 - 1989  
578 Wizyta przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy w Kongresie USA 1989 - 1989  
579 Wizyta przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy w Kongresie USA 1989 - 1989  
580 Wizyta przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy w Kongresie USA 1989 - 1989  
581 Wizyta przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy w Kongresie USA 1989 - 1989  
582 Wizyta przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy w Kongresie USA 1989 - 1989  
583 Wizyta przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy w Kongresie USA 1989 - 1989  
584 Wizyta przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy w Kongresie USA 1989 - 1989  
585 Wizyta przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy w Kongresie USA - ekipy telewizyjne 1989 - 1989  
586 Wizyta przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy w Kongresie USA - ekipy telewizyjne 1989 - 1989  
587 Wizyta przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy w Kongresie USA - ekipy telewizyjne 1989 - 1989  
588 Wizyta przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy w Kongresie USA - ekipy telewizyjne 1989 - 1989  
589 Wizyta przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Lecha Wałęsy w Kongresie USA - wystawa w Departamencie Stanu. 1989 - 1989  
Ludzie opozycji - Lech Wałęsa,przywódca "Solidarności", Prezydent RP
590 Delegacja USA na czele z V-ce Prezydentem w drodze na spotkanie z Prezydentem Lechem Wałęsą 1991 - 1991  
Ludzie opozycji - Lech Wałęsa,przywódca "Solidarności"
591 Żona Lecha Wałęsy-Danuta Wałęsa w czasie internowania męża w stanie wojennym 1982 - 1982  
Miejsca-symbole związane z "Solidarnością - Stocznia Gdańska
592 Tablica na murach Stoczni Gdańskiej upamietniające ofiary grudnia 1970 roku 1980 - 1980  
593 Miejsce pod murem Stoczni Gdańskiej, na którym składane składane są wieńce i kwiaty ku czci poległych stoczniowców. 1980 - 1980  
Miejsca-symbole związane z "Solidarnością - Pomnik Poległych Stoczniowców w Gdańsku
594 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - widok ogólny. 1981 - 1981  
Miejsca-symbole związane z "Solidarnością - Stocznia Gdańska
595 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - widok ogólny, na tle Stoczni 1981 - 1981  
596 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - fragment pomnika. 1981 - 1981  
597 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - fragment pomnika. 1981 - 1981  
598 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - fragment pomnika. 1981 - 1981  
599 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - fragment pomnika. 1981 - 1981  
600 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - fragment pomnika. 1981 - 1981  
601 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - fragment pomnika. 1981 - 1981  
602 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - fragment pomnika. 1981 - 1981  
603 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - fragment pomnika. 1981 - 1981  
604 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - fragment pomnika. 1981 - 1981  
605 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - fragment pomnika. 1983 - 1983  
606 Ogólny widok na Stocznię Gdańską 1981 - 1981  
607 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - montaż pomnika. 1981 - 1981  
608 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - montaż pomnika. 1981 - 1981  
609 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - montaż pomnika. 1981 - 1981  
610 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku-uroczyste odsłonięcie pomnika. 1981 - 1981  
611 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku-uroczyste odsłonięcie pomnika. 1981 - 1981  
612 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku-uroczyste odsłonięcie pomnika (msza święta). 1981 - 1981  
613 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - widok pomnika na tle Stoczni 1981 - 1981  
614 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - widok pomnika na tle Stoczni 1981 - 1981  
615 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - fragment pomnika. 1981 - 1981  
616 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - wieńce i kwiaty na symbolicznych grobach poległych stoczniowców 1981 - 1981  
617 Pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku - wieńce i kwiaty na symbolicznych grobach poległych stoczniowców 1981 - 1981  
Miejsca-symbole związane z "Solidarnością" - Pomnik Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni.
618 Pomnik Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni. Autor pomnika S.Gierada. 1981 - 1981  
Miejsca-symbole związane z "Solidarnością" - Pomnik Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni
619 Pomnik Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni. Autor pomnika S.Gierada. 1981 - 1981  
620 Pomnik Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni. Autor pomnika S.Gierada. 1981 - 1981  
621 Pomnik Ofiar Grudnia 1970 w Gdyni. Autor pomnika S.Gierada. 1981 - 1981  
Miejsca-symbole związane z "Solidarnością" - Grób ks.Jerzego Popiełuszko przed kościołem św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie.
622 Fotokopia pisma wiernych do Prymasa Józefa Glempa z prosbą o zgode na pochowanie księdza Jerzego Popiełuszki w kościele św. Stanisława Kostki -  
Miejsca-symbole związane z "Solidarnością" - Grób ks.Jerzego Popiełuszko przed kościołem św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie
623 Grób ks.Jerzego Popiełuszko przed kościołem św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie -  
624 Grób ks.Jerzego Popiełuszko przed kościołem św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie -  
625 Kościól św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie 1985 - 1985  
626 Kościól św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie -  
627 Kościól św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie -  
628 Kościól św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie.Widoczny mur, na którym umieszczane są kwiaty i znicze ku czci ks.J.Popiełuszki oraz tłumy wiernych. -  
629 Kościól św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie - fragment -  
630 Kościól św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie - fragment -  
631 Ołtarz przed kościołem św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie -  
632 Wierni przed kościołem św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie -  
633 Ogrodzenie kościoła Św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu - transparenty,kwiaty i wieńce poświęcone pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. -  
634 Ogrodzenie kościoła Św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu - transparenty,kwiaty i wieńce poświęcone pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. -  
635 Ogrodzenie kościoła Św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu - transparenty,kwiaty i wieńce poświęcone pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. -  
636 Ogrodzenie kościoła Św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu - transparenty,kwiaty i wieńce poświęcone pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. -  
637 Ogrodzenie kościoła Św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu - transparenty,kwiaty i wieńce poświęcone pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. -  
638 Ogrodzenie kościoła Św. Stanisława Kostki na Warszawskim Żoliborzu - transparenty,kwiaty i wieńce poświęcone pamięci księdza Jerzego Popiełuszki. -  
639 Wierni przed ogrodzeniem kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie -  
640 Wierni przed ogrodzeniem kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie -  
641 Wystawa na ogrodzeniu kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie poświęcona ks. J.Popiełuszko 1985 - 1985  
642 Wystawa na ogrodzeniu kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie poświęcona ks. J.Popiełuszko - dwóch chłopców oglądających wystawę. 1985 - 1985  
643 Pamiątkowe zdjęcie działacza "Solidarności" Wacława Martyniaka z synem Krzysztofem, na tle grobu ks. Popiełuszki 1985 - 1985  
644 Pamiątkowe zdjęcie, synów działacza "Solidarności" Wacława Martyniaka , Krzysztofa i Romana, na tle grobu ks. Popiełuszki 1985 - 1985  
645 Pamiątkowe zdjęcie, synów działacza "Solidarności" Wacława Martyniaka , Krzysztofa i Romana, na tle grobu ks. Popiełuszki 1985 - 1985  
Miejsca-symbole związane z "Solidarnością" - Górsk, miejsce uprowadzenia przez Służbę Bezpieczeństwa,ks. Jerzego Popiełuszki
646 Pamiątkowy krzyż wystawiony w miejscowości Górsk, miejscu uprowadzenia przez Służbę Bezpieczeństwa PRL, księdza Jerzego Popiełuszki. 1985 - 1985  
Miejsca-symbole związane z "Solidarnością" - pomnik ks.Jerzego Popiełuszko .
647 Pomnik księdza Jerzego Popiełuszki, ufundowany przez "Solidarność" z Gdańska 1985 - 1985  
Miejsca-symbole patriotyczne.
648 Tablica pamiątkowa fundacji Związku Legionistów Polskich odsłonięta 17 września 1989 roku w kościele OO.Karmelitów na Piasku w Krakowie 1989 - 1989  
Fotografie-wydawnictwa
649 Na zdjęciu: Władysław Frasyniuk, Piotr Bednarz, Józef Pinior, Karol Modzelewski.Wydawnictwo Agencji "Jednością Silni" na rzecz Funduszu Pomocy Więźniom Politycznym 1982 - 1982  
650 Fotokopi pocztówki okolicznościowej z okazji 40-lecia wybuchu Powstania Warszawskiego. 1984 - 1984  
651 Manifestacja w pasażu "Jaruzelski musi odejść" 1989 - 1989  
652 Fotografie upamiętniające manifestację z 31 sierpnia 1981 roku w Lubinie, stanowiące zaproszenie na obchody tej rocznicy organizowane w dniu 31 sierpnia 1989 roku 1989 - 1989  
NSZZ "Solidarność" Gorzów Wielkopolski
653 Westerplatte - czerwiec 1987 r. Spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą. Widoczny transparent "Solidarność" Gorzów Wielkopolski. 1987 - 1987  
654 Gdańsk - Zaspa, czerwiec 1987. Pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny - widoczny transparent NSZZ "Solidarność" ZWCH "Stilon" w Gorzowie Wielkopolskim. 1988 - 1988  
655 Pogrzeb Edwarda Borowskiego - Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Gorzowie Wielkopolskim - 08/08/1987 Gorzów Wielkopolski. 1987 - 1987  
656 25 marca 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. W centrum miasta manifestacja grupy członków Rady Regionu NSZZ "Solidarność", rozrzucono tysiące ulotek. 1988 - 1988  
657 25 marca 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Po manifestacji, transparent NSZZ "S" zatknięty na trawniku. 1988 - 1988  
658 25 marca 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Transparent przygotowany przez "Solidarność" zawieszony na budynku. 1988 - 1988  
659 1maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. W centrum miasta manifestacja grupy członków Rady Regionu NSZZ "Solidarność". 1988 - 1988  
660 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Wejście grupy członków "Solidarności" w oficjalny pochód. 1988 - 1988  
661 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Rozrzucono tysiące ulotek w trakcie oficjalnego pochodu 1-majowego 1988 - 1988  
662 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Grupa członków "Solidarności" idzie ulicami. 1988 - 1988  
663 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Wejście grupy członków "Solidarności" w oficjalny pochód. 1988 - 1988  
664 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Grupa członków "Solidarności" włączona w oficjalny pochód. Mężczyzna z wasami niosący transparent "Solidarność" - Waldemar Moroz, członek Rady. Mężczyzna w okularach niosący drugi transparent - Bronisław Żurawiecki - członek Rady. 1988 - 1988  
665 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Grupa członków "Solidarności" włączona w oficjalny pochód. Kobieta niosąca transparent - Stefania Hejmanowska, członek Rady i KKW. 1988 - 1988  
666 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Grupa członków "Solidarności" włączona w oficjalny pochód. 1988 - 1988  
667 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Grupa członków "Solidarności" włączona w oficjalny pochód. 1988 - 1988  
668 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Grupa członków "Solidarności" włączona w oficjalny pochód. 1988 - 1988  
669 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Grupa członków "Solidarności" włączona w oficjalny pochód.Pierwsza próba interwencji SB. 1988 - 1988  
670 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Grupa członków "Solidarności" włączona w oficjalny pochód.Przepychanka z SB (Służbą Bezpieczeństwa) 1988 - 1988  
671 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Grupa członków "Solidarności" włączona w oficjalny pochód."Bój o transparenty" z SB. 1988 - 1988  
672 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Grupa członków "Solidarności" włączona w oficjalny pochód."Bój o transparenty" z SB.Na pierwszym planie, od lewej: tyłem - SB-ek, następnie Krzysztof Sobolewski - RMN Gorzów W., Krzysztof Huńlicki z Rady regionu, Bronisław Żurawiecki - sympatyk "S". 1988 - 1988  
673 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Grupa członków "Solidarności" włączona w oficjalny pochód.Bój o transparenty z SB - mężczyzna trzymający transparent "S" - Zygmunt Filkowski członek Rady 1988 - 1988  
674 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Grupa członków "Solidarności" włączona w oficjalny pochód.Walka z SB o transparenty. 1988 - 1988  
675 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Grupa członków "Solidarności" włączona w oficjalny pochód.Walka z SB o transparenty. 1988 - 1988  
676 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Grupa członków "Solidarności" w walce z SB o transparenty. Mężczyzna z drzewcem - Kazimierz Modzelan - członek Rady, mężczyzna z ulotkami - Mieczysław Wesołowski, członek Rady. 1988 - 1988  
677 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Grupa członków "Solidarności" w walce z SB o transparenty - "rzepka". 1988 - 1988  
678 1 maja 1988 roku - Gorzów Wielkopolski. Zatrzymanie członków "Solidarności" przez milicję. 1988 - 1988  
679 Sztandar NSZZ "Solidarność" w Gorzowie Wielkopolskim z 1980 r. 1988 - 1988  
680 Sztandar NSZZ "Solidarność" w Gorzowie Wielkopolskim z 1980 r.Trzymają członkowie Rady regionu - od lewej - Stefania Hejmanowska, Teresa Klimek, Kazimierz Modzelan. 1988 - 1988  
681 Manifestacja w dniu 30 października 1988 roku 1988 - 1988  
682 Manifestacja w dniu 30 października 1988 roku 1988 - 1988  
683 Manifestacja w dniu 30 października 1988 roku 1988 - 1988  
684 Manifestacja w dniu 30 października 1988 roku 1988 - 1988  
685 Manifestacja w dniu 30 października 1988 roku 1988 - 1988  
686 Manifestacja w dniu 30 listopada 1988 roku 1988 - 1988  
687 Manifestacja w dniu 30 listopada 1988 roku 1988 - 1988  
688 Manifestacja w dniu 30 listopada 1988 roku 1988 - 1988  
689 Manifestacja w dniu 30 listopada 1988 roku 1988 - 1988  
690 Manifestacja w dniu 30 listopada 1988 roku 1988 - 1988  
691 Manifestacja w dniu 30 listopada 1988 roku 1988 - 1988  
NSZZ "Solidarność" Międzyrzecz
692 Głodówka w sprawie składowiska odpadów radioaktywnych -  
693 Głodówka w sprawie składowiska odpadów radioaktywnych -  
NSZZ "Solidarność" Poznań
694 Odsłonięcie pomnika ofiar czerwca 1956 roku 1981 - 1981  
695 Odsłonięcie pomnika ofiar czerwca 1956 roku 1981 - 1981  
696 Odsłonięcie pomnika ofiar czerwca 1956 roku. Powitanie Kardynała Franciszka Macharskiego przez przedstawicieli z"Solidarności" z Poznania 1981 - 1981  
697 Składanie wiązanek i kwiatów pod tablicą Zakładów Cegielskiego w Poznaniu. Na zdjęciu: delegacja ZG Rudna Zagłębia Miedziowego - przewodniczący ZG Rudna (pierwszy z prawej) Andrzej Poroszewski, wiceprzewodniczący (pochylony) Stanisław Lembas oraz przedstawiciele poszczególnych wydziałów produkcyjnych ZG Rudna 1981 - 1981  
Manifestacja "Solidarności" (zdjęcie nierozpoznane)
698 Grupa członków i sympatyków "Solidarności" (prawdopodobnie z Łodzi) maszeruje z transparentami. 1980 - 1980  
Wystawa-dokument "Wydarzenia z lat 1956,1968,1970,1976,1980" Stara Galeria ZPAF, Warszawa, pl.Zamkowy 8 24/04-31/05/1981 r.
699 Afisz zapowiadający wystawę 1981 - 1981  
700 Widok na salę ekspozycyjną 1981 - 1981  
701 Wydarzenia czerwcowe, Poznań, ul. Armiii Czerwonej - 28 czerwca 1956 r. ok.. godz. 10 - tłumu demonstantów 1956 - 1956  
702 Wydarzenia czerwcowe 1956 roku w Poznaniu - Poznań 28 czerwca 1956 roku -widok czołgu na tle tłumu ludzi 1956 - 1956  
703 Wydarzenia czerwcowe 1956 roku w Poznaniu. Poznań - przed NBP, ul. Marcinkowskiego. Widoczny czołg przed siedzibą NBP, obok grupki ludzi 1956 - 1956  
704 Wydarzenia czerwcowe 1956 roku w Poznaniu. 28.06.1956 r. - Poznań, na terenie targów [widoczny tłum, w większości młodych osób, maszerujących z flagą] 1956 - 1956  
705 Wydarzenia czerwcowe 1956 roku w Poznaniu. Poznań, 27.06.1956 r. - godz.10-12, 28.06.1956 r.- godz.16:30 [czołgi na ulicach w centrum Poznania] 1956 - 1956  
706 Wydarzenia czerwcowe 1956 roku w Poznaniu. 28.06.1956 r. - Poznań, KW PZPR ok.godz.10 [widoczny tłum przed budynkiem KW, w oknach widać napisy"Chcemy chleba", "Wolność", "Chleba"] 1956 - 1956  
707 Wydarzenia czerwcowe 1956 roku w Poznaniu. Poznań 28 czerwca 1956 roku - tłum protestujących z napisem "Chcemy jeść" 1956 - 1956  
708 Wydarzenia czerwcowe 1956 roku w Poznaniu. Grupa młodych ludzi maszerująca z transparentem "Żądamy chleba" 1956 - 1956  
709 Wydarzenia czerwcowe 1956 roku w Poznaniu.. Tłumy demonstrantów na placu w centrum Poznania 1956 - 1956  
710 Wydarzenia czerwcowe 1956 roku w Poznaniu. Poznań, 17.09.1956 r., - proces uczestników protestów robotniczych 1956 - 1956  
711 Fotokopia "Ekspresu Poznańskiego" z dnia 29 czerwca 1956 roku zawierajaca serię artykułów poświęconych wydarzeniom poznanńskim 1956 - 1956  
712 Fotokopia "Ekspresu Poznańskiego" z dnia 30 czerwca 1956 roku zawierajaca serię artykułów poświęconych wydarzeniom poznanńskim 1956 - 1956  
713 Fotokopia "Gazety Poznańskiej" z dnia 01 lipca 1956 roku zawierająca serię artykułów poświęconych wydarzeniom poznańskim 1956 - 1956  
714 Fotokopia "Głosu Wielkopolskiego" z dnia 30 czerwca 1956 roku zawierajaca serię artykułów poświęconych wydarzeniom poznańskim 1956 - 1956  
715 Fotokopia artykułu poświęconego wiecowi na Politechnice Gdańskiej w dniu 22 października 1956 1956 - 1956  
716 Fotokopia artykułu poświęconego wiecowi na Politechnice Gdańskiej w dniu 22 października 1956 1956 - 1956  
717 Fotokopia odezwy Wegierskiej Młodzieży Walczącej do rosyjskich żołnierzy- w języku polskim 1956 - 1956  
718 Fotokopia odezwy Wegierskiej Młodzieży Walczącej do rosyjskich żołnierzy- w języku węgirskim i rosyjskim 1956 - 1956  
719 Budynek Uniwersytetu Warszawskiego(dawny pałac Uruskich-Czetwertyńskich) na Krakowskim Przedmieściu oklejony afiszami, m.in.: "Strajk UW trwa", "Uwolnić uwięzionych kolegów", itp. 1968 - 1968  
720 Brama wejściowa do siedziby głównej Uniwersytetu Warszawskiego 1968 - 1968  
721 Budynek Uniwersytetu Warszawskiego, z widocznym afiszem "Dziękujemy. Wasze dary nas wzruszają" 1968 - 1968  
722 Na tle budynku Uniwersytetu Warszawskiego afisz z napisami: "Tajniacy do uczciwej pracy"i "Dziennikarze! Gdzie Wasz honor?" -  
723 Gdańsk, marzec 1968, hall Politechniki Gdańskiej po wiecu 1968 - 1968  
724 Gdańsk, marzec 1968, hall Politechniki Gdańskiej po wiecu 1968 - 1968  
725 Gdańsk, marzec 1968, hall Politechniki Gdańskiej po wiecu. Na pierwszym planie afisz "Pałkami prawdy nie da się zabić". 1968 - 1968  
726 Gdańsk, marzec 1968, hall Politechniki Gdańskiej po wiecu. Na pierwszym planie afisz "Robotnicy! Nie dajcie się sprowokować przeciw nam". 1968 - 1968  
727 Gdańsk, marzec 1968, hall Politechniki Gdańskiej po wiecu. Afisz o treści "Wolność nie przywilejem,lecz powszechnym prawem" 1968 - 1968  
728 Trybuna honorowa podczas obrad plenarnych KC PZPR w 1968 roku. Widoczni: pierwszy z lewej: Edward Gierek, następnie Marian Spychalski, czwarty z lewej: Władysław Gomułka, siódmy z lewej - Józef Cyrankiewicz. 1968 - 1968  
729 Władysław Gomułka przemawiający na spotkaniu z aktywem warszawskim 1968 - 1968  
730 Wiec potępiający demonstracje studentów oraz popierający politykę W.Gomułki, zwołany na Śląsku przez I sekretarza KW PZPR w Katowicach - Edwarda Gierka. Pierwszy z lewej - Edward Gierek 1968 - 1968  
731 Wiec potępiający demonstracje studentów oraz popierający politykę W.Gomułki, zwołany na Śląsku przez I sekretarza KW PZPR w Katowicach - Edwarda Gierka. 1968 - 1968  
732 Wiec potępiający demonstracje studentów oraz popierający politykę W.Gomułki, zwołany na Śląsku przez I sekretarza KW PZPR w Katowicach - Edwarda Gierka. 1968 - 1968  
733 Fotokopia listu studentów warszawskich z dnia 18 marca 1968 roku skierowanego do I sekretarza KW PZPR w Katowicach - Edwarda Gierka 1968 - 1968  
734 Fotokopia"Trybuny Ludu" z dnia 20 marca 1968 roku zawierającej serię artykułów poświęconych wystąpieniom młodzieży akademickiej 1968 - 1968  
735 Fotokopia artykułu z "Walki Młodych" z 24 marca 1968 roku poświęconego uczestnikom wydarzeń marcowych 1968 - 1968  
736 Fotokopia strony tytułowej "Żołnierza Wolności" z dnia 19 marca 1968 roku, poświęconego wydarzeniom marcowym 1968 - 1968  
737 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Dworzec Główny, 14.12.1970 r., południe 1970 - 1970  
738 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Dworzec Główny, 14.12.1970 r., południe 1970 - 1970  
739 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Dworzec Główny, 14.12.1970 r., południe 1970 - 1970  
740 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Dworzec Główny, 14.12.1970 r., południe 1970 - 1970  
741 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Dworzec Główny, 14.12.1970 1970 - 1970  
742 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Dworzec Główny, 14.12.1970 r. 1970 - 1970  
743 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Dworzec Główny, 14.12.1970 r. 1970 - 1970  
744 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Dworzec Główny, 14.12.1970 r. -  
745 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Dworzec Główny, 14.12.1970 r. -  
746 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - koło budynku Polskiego Radia 1970 - 1970  
747 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku.. Gdańsk - Dworzec Główny, 15 grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
748 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Dworzec Główny, 15 grudnia1970 1970 - 1970  
749 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk, przejście koło Dworca Głównego 1970 - 1970  
750 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Komitet Wojewódzki, 15 grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
751 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Komitet Wojewódzki, 15 grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
752 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Komitet Wojewódzki, 15 grudnia 1970 r., ok. godz.10:00 1970 - 1970  
753 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Komitet Wojewódzki, 15 grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
754 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Komenda MO i Więzienie, ul. Świerczewskiego, 15 grudnia 1970 r., ok.godz.7:30. -  
755 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 15 grudnia 1970 roku, godz.7:30 1970 - 1970  
756 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - róg Świerczewskiego i 3 Maja, 15 grudnia 1970 r., godz.7:30 1970 - 1970  
757 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Targ Drzewny, 15 grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
758 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Targ Drzewny, 15 grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
759 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Targ Drzewny, 15 grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
760 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Wały Jagiellońskie, 15 grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
761 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - 15 grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
762 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - ul. Elżbietańska i Garncarska, 16 grudnia 1970 roku 1970 - 1970  
763 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - Targ Drzewny, 16 grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
764 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - grudzień 1970 1970 - 1970  
765 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - grudzień 1970 1970 - 1970  
766 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - grudzień 1970 1970 - 1970  
767 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - grudzień 1970 1970 - 1970  
768 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - grudzień 1970 1970 - 1970  
769 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - grudzień 1970 1970 - 1970  
770 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - grudzień 1970 1970 - 1970  
771 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - grudzień 1970 1970 - 1970  
772 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - grudzień 1970 1970 - 1970  
773 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - grudzień 1970 1970 - 1970  
774 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - grudzień 1970 1970 - 1970  
775 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - grudzień 1970 1970 - 1970  
776 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk, uL. Długi Targ - grudzień 1970 1970 - 1970  
777 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - grudzień 1970 1970 - 1970  
778 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Gdańsk - grudzień 1970 1970 - 1970  
779 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Fotokopia odezwy Komitetu Wojewódzkiego PZPR, Prezydium Wojewódzkiej i Miejskiej Rady Narodowej, Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych w Gdańsku do klasy robotniczej i ludzi pracy w Gdańsku 1970 - 1970  
780 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Fotokopia Zarządzenia Porządkowego Nr 1 Prezydium WRN w Gdańsku z dnia 15 grudnia 1970 roku w sprawie wprowadzenia godziny milicyjnej na terenie Gdańska, Gdyni i Sopotu 1970 - 1970  
781 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku.Fotokopia strony "Głosu Wybrzeża" z 13 stycznia 1971 roku zawierającej odpowiedzi Redakcji na pytania czytelników dotyczące wydarzeń grudniowych w Gdańsku, Gdyni i Elblągu. 1971 - 1971  
782 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku.Fotokopia tekstu "Grudniowej Kolendy Wybrzeża 1970" 1970 - 1970  
783 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku.Fotokopia tekstu piesni strajkujących stoczniowców Trójmiasta - Grudzień 1970 1970 - 1970  
784 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdańsku. Fotokopia tekstu ballady, znanej pt."Jacek Wiśniewski padł" 1970 - 1970  
785 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdyni. Gdynia - róg Czechosłowackiej i Polskiej, 17 grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
786 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdyni. Gdynia - róg Czechosłowackiej i Polskiej, 17 grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
787 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdyni. Gdynia - Skwer Kościuszki, 17 grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
788 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdyni. Gdynia - ul. Świętojańska, 17 grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
789 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdyni. Gdynia - ul. Świętojańska, 17 grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
790 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdyni. Gdynia - ul. Władysława IV, 17 grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
791 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdyni.Gdynia - 17 grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
792 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdyni. Gdynia - grudzień 1970 1970 - 1970  
793 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdyni.Grób Jana Kałużnego na cmentarzu w Gdyni z widoczną tablicą nagrobną o treści "Zginął od kuli nasz kochany kolega JAN Kałużny ur.27.03.1949 roku, zm.17.12.1970 roku. 1980 - 1980  
794 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Gdyni.Cmentarz Witomino w Gdyni.Grób Stanisława Sieradzana lat 18, który zginął od kuli w wypadkach grudniowych 17 grudnia 1970 r. -  
795 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Szczecinie. Szczecin - Komitet Wojewódzki PZPR, grudzień 1970 1970 - 1970  
796 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Szczecinie. Szczecin - Komitet Wojewódzki PZPR, grudzień 1970 1970 - 1970  
797 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Szczecinie. Szczecin - Stocznia im.Warskiego, grudzień 1970 1970 - 1970  
798 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Szczecinie. Szczecin - Stocznia im.Warskiego, grudzień 1970 1970 - 1970  
799 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Szczecinie. Szczecin - Stocznia im.Warskiego, grudzień 1970 1970 - 1970  
800 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Szczecinie. Szczecin - 19 ( ) grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
801 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Szczecinie. Szczecin - 19 ( ) grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
802 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Szczecinie. Szczecin - 19 ( ) grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
803 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Szczecinie. Szczecin - 19 ( ) grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
804 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Szczecinie. Szczecin - 19 ( ) grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
805 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Szczecinie. Szczecin - 19 ( ) grudnia 1970 r. 1970 - 1970  
806 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Szczecinie. Szczecin - grudzień 1970 1970 - 1970  
807 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Szczecinie. Szczecin - grudzień 1970 1970 - 1970  
808 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Szczecinie. Szczecin - grudzień 1970 1970 - 1970  
809 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Szczecinie. Szczecin - grudzień 1970 1970 - 1970  
810 Wydarzenia grudniowe 1970 roku w Szczecinie. Fotokopia tekstu "Ballady szczecińskiej" 1970 - 1970  
811 Wydarzenia czerwcowe 1976 roku w Radomiu. Radom - czerwiec 1976 1976 - 1976  
812 Wydarzenia czerwcowe 1976 roku w Radomiu. Radom - czerwiec 1976 1976 - 1976  
813 Wydarzenia czerwcowe 1976 roku w Radomiu. Radom - czerwiec 1976 1976 - 1976  
814 Wydarzenia czerwcowe 1976 roku w Radomiu. Radom - czerwiec 1976 1976 - 1976  
815 Wydarzenia czerwcowe 1976 roku w Radomiu. Radom - czerwiec 1976 1976 - 1976  
816 Fotokopia strony tytułowej"Dziennika bałtyckiego" z 25 czerwca 1976, zawierająca m.in.przemówienie Piotra Jaroszewicza dot. podwyżki cen detalicznych. 1976 - 1976  
817 Fotokopia "Kalendarium wydarzen"z lat 1957-1968"opracowanego na podstawie ksiązki Marka Tarniewskiego "Krótkie spięcie", IL, Paryż 1977 1980 - 1980  
818 Rejestracja NSZZ "Solidarność" w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie - 10 listopada 1980 roku. Na zdjęciu: Lech Wałęsa niesiony przez związkowców, obok widoczny; Tadeusz Mazowiecki 1980 - 1980  
819 Fotokopia strony z tygodnika "I.t.d." z dnia 21 grudnia 1980 roku, zawierającej artykuł poświęcony odsłonięciu pomnika ofiar grudnia 1970 roku na Wybrzeżu. 1980 - 1980  
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm