Rada Instytutu Józefa Piłsudskiego

Ewa Babiarz  -  tłumacz przysięgły
Dr Jacek R. Czarnecki  -  historyk
Dr Iwona Drąg Korga  -  historyk i archiwista
Inż. Piotr Kumelowski  -  pracownik nowojorskiej komunikacji miejskiej
Dr Artur J. Kowalski  -  inżynier informatyk, specjalista od przetwarzania obrazu
Dr Ewa Hoffman-Jędruch  -  chemik i historyk
Dr Maria Kapuścińska  -  doktor chemii
Dr Krzysztof Langowski  -  historyk
Andrzej Pelc  -  fizykoterapeuta
Agnieszka Brissey  -  historyk
Janusz Skowron  -  artysta, propagator sztuki
Jerzy Świątkowski  -  architekt
mec. Paweł Szymański  -  adwokat
Alicja Winnicka - pedagog i kurator oświaty

 

03 Rada Instytutu 2020

Od lewej: Krzysztof Langowski, Andrzej Pelc, Jerzy Świątkowski, Iwona Drąg Korga, Ewa Jędruch, Piotr Kumelowski, Magda Kapuścińska, Artur Kowalski, Ewa Babiarz,   Jacek Czarnecki, Janusz Skowron. Zdjęcie z 7 marca 2020.

Nieobecni: Agnieszka Brissey, Paweł Szymański, Alicja Winnicki

Zarząd

wybrany 27 marca 2021 roku na Walnym Zgromadzeniu Rady

Dr Iwona Drąg Korga - Prezes i Dyrektor Wykonawczy

Dr Ewa Hoffman-Jędruch - Wiceprezes

Dr Artur Kowalski - Wiceprezes 

Dr Jacek Czarnecki - Sekretarz

Piotr Kumelowski - Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Ewa Babiarz - członek
Janusz Skowron - członek
mec. Paweł Szymański - członek

Biuro

thumb Iwona800Nowe

Dr Iwona Drąg Korga - Prezes i Dyrektor Wykonawczy

 

 

 

 

 

 

thumb KarolinaObrycki

Karolina Obrycki - Dyrektor d/s rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

thumb AnnaSkupien400

    Anna Skupień - Kierownik Biura

 

 

 

 

 

 

 

 

thumb MalgorzataSkrodzkistrona

   Małgorzata Skrodzki - Asystent Administracyjny

 

 

 

 

 

 

 

Stali współpracownicy Instytutu: Andrzej Józef Dąbrowski.

Radcy Prawni Instytutu: mec.Marta Talarek, mec.Rafał Gawłowski

Instytut Piłsudskiego wspiera grono wolontariuszy, którzy pomagają we wszystkich zadaniach: Anna Biesiadecka, Joanna Zielińska, Dominik Dajka, Danuta Niewiadomska, Barbara Lech, Karolina Niepokój. 

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm