Rada Instytutu Józefa Piłsudskiego

Ewa Babiarz  -  tłumacz przysięgły
Dr Jacek R. Czarnecki  -  historyk
Dr Iwona Drąg Korga  -  historyk i archiwista
Inż. Piotr Kumelowski  -  pracownik nowojorskiej komunikacji miejskiej
Dr Artur J. Kowalski  -  inżynier informatyk, specjalista od przetwarzania obrazu
Dr Ewa Krystyna Hoffman-Jędruch  -  chemik i historyk
Tomasz Kalata  -  archiwista i bibliotekarz
Dr Maria Kapuścińska  -  doktor chemii
Janusz Krzyżanowski  -  prezes SPK, zmarł 21 marca 2019
Dr Krzysztof Langowski  -  historyk
Andrzej Pelc  -  fizykoterapeuta
Agnieszka Petla  -  historyk
Janusz Skowron  -  dyrektor klubu Amber, artysta, propagator sztuki
Jerzy Świątkowski  -  architekt
Paweł Szymański  -  adwokat
Dr Marek Zieliński  -  chemik i informatyk

Radca Prawny Instytutu - Rafał Gawłowski

Zespół

Od lewej: Andrzej Pelc, Krzysztof Langowski, Jacek Czarnecki, Ewa Babiarz, Janusz Skowron, Marek Zieliński, Magda Kapuścińska, Artur Kowalski, Iwona Drąg Korga, Ewa Jędruch,Tomasz Kalata, Ewa Jędruch, Tomasz Kalata, Agnieszka Brissey, Piotr Kumelowski, Jerzy Świątkowski. Zdjęcie z 9 marca 2019.

        Nieobecny: Paweł Szymański

Zarząd

wybrany 9 marca 2019 roku na Walnym Zgromadzeniu Rady

Dr Iwona Drąg Korga - prezes i dyrektor wykonawczy
Dr Artur Kowalski - wiceprezes 
Dr Marek Zieliński - wiceprezes

Dr Jacek Czarnecki - sekretarz

Piotr Kumelowski - skarbnik

Komisja Rewizyjna

Dr Maria Kapuścińska - członek
Dr Ewa Krystyna Hoffman-Jędruch - członek
Andrzej Pelc - członek

Biuro

Karolina Obrycki - Dyrektor d/s rozwoju
Małgorzata Skrodzki - Asystent Administracyjny
Anna Skupień - Kierownik Biura

Stali współpracownicy Instytutu: Andrzej Józef Dąbrowski, Joanna Zielińska

Instytut Piłsudskiego wspiera grono wolontariuszy, którzy pomagają we wszystkich zadaniach: Anna Biesiadecka, Dominik Dajka, Tomasz Draus, Aleksandra Korga, Barbara Lech,  Karolina Niepokój, Inna Oliinyk, Ryszard Ostrzycki, Julia Pienkowska, Kevin Skowronski

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc