W dniach 10 i 11 czerwca 2011 w Arlington pod Waszyngtonem odbył się 69 Zjazd Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA). Na tę multidyscyplinarną konferencję przybyło wielu znanych naukowców z różnych stanów USA oraz z Polski. W sumie zorganizowano 20 sesji z dziedziny historii Polski, Polonii, literatury polskiej, nauki, gospodarki i stosunków międzynarodowych.

Instytut Piłsudskiego zorganizował sesję poświęconą digitalizacji i projektom elektronicznym, prowadzonym przez organizacje polonijne i instytucje amerykańskie posiadające polskie kolekcje. Sesję zatytułowaną: Polish American Organizations: Electronic solutions to current projects przygotowała i prowadziła dr Iwona Korga. W sesji udział wziął dr Marek Zieliński, który przedstawił projekt digitalizacji archiwów Instytutu i program elektroniczny biblioteki. Dr James Pula z Purdue University North Central opowiedział o wersji elektronicznej periodyku Polish American Studies, który jest wydawany przez Polish American Historical Asssociation. Z kolei Regina Frąckowiak z Biblioteki Kongresu zaprezentowała polskojezyczne kolekcje online w European Reading Room (zobacz np. Polską Deklarację Admiracji i Przyjaźni) a Renata Vickrey z Central Connecticut State University mówiła o projekcie digitalizacji zbiorów polskich (zobacz np. kolekcję Polish American Pamphlets) na uniwersytecie w którym pracuje.

Konferencji towarzyszyła kolacja w Ambasadzie Polskiej w Waszyngtonie oraz uroczysty bankiet ze Zbigniewem Brzezińskim jako gościem honorowym. Podczas bankietu zostały przedstawione nowe władze PIN, dotychczasowy prezes i dyrektor wykonawczy dr Tadeusz Gromada oraz zastępca dyrektora wykonawczego Janina Kedron przekazali pałeczkę dr Mieczysławowi Biskupskiemu i dr Bożenie Leven.

{plusone}

Instytut Piłsudskiego zorganizował w dniu 8 maja 2011 r. kolejną uroczystą galę, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego. Podczas której zostały wręczone medale Instytutu za wybitne osiągnięcia w dziedzinach historii, sztuki, nauki oraz osiągnięć w dziedzinie biznesu i działalności na rzecz Polonii. Uroczystość odbyła się w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Minister Bogdan Zdrojewski zaszczycił galę swoją obecnością. Na gali byli również obecni posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska, przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu w Sejmie RP; delegacja MKiDN w skład której wchodzili Jacek Miler - dyrektor  Departamentu Dziedzictwa Narodowego  oraz Jan Badura i Anna Ceynowa; dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski; prezes Związku Piłsudczyków i Komendant Marszu Szlakiem Kadrówki Jan Kasprzyk oraz Monika Fabijańska z Instytutu Adama Mickiewicza. Na spotkaniu byli obecni liczni przedstawiciele polskich organizacji oraz wiele znanych osób z polskiej społeczności w Nowym Jorku.  W uroczystości uczestniczyło ponad 200 osób.

List Ministra Bogdana ZdrojewskiegoPoniżej załączamy list od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego do prezesa Instytutu Piłsudskiego, Magdy Kapuścińskiej.

Szanowna Pani Prezes,

zakończony właśnie Międzynarodowy Rok Chopinowski zaowocował organizacją kilku tysięcy wydarzeń promujących talent i osobę Fryderyka Chopina na całym świecie. Wielbiciele najszlachetniejszych dźwięków kompozycji Chopina mieli okazję podziwiać geniusz Jego muzyki, rozbrzmiewającej pod niemal każdą szerokością geograficzną, od granic koła podbiegunowego, poprzez głęboką Afrykę, na Dalekim Wschodzie kończąc.

Poniżej zamieszczamy uwagi laureata nagrody Instytutu Marie Skłodowska-Curie Science Medal, prof. Dr Zbigniewa Darżynkiewicza, wygloszone 8 maja 2011 w sali Konsulatu RP w Nowym Jorku.

Jestem bardzo wzruszony otrzymując tą nagrodę. To wyróżnienie jest dla mnie niezwykle cenne z wielu względów. Pierwszym jest fakt ze nagroda jest przyznana przez Instytut Piłsudskiego. Imię Marszałka Piłsudskiego jest dla mnie bardzo drogie. Dzięki niemu Polska odzyskała wolność i odbudowała się pozostając wolna przez 20 lat. Bez zwycięstwa które zapewnił Piłsudski poprzez „Cud nad Wisłą” zostalibyśmy sowiecką republiką. Podejrzewam, że bolszewicy mieli jeszcze bardziej okrutne zamiary wobec Polski niż wobec Ukrainy, w której doprowadzili do eksterminacji prawie 10 milionów ludzi. Podobnie jak Marszałek pochodzę  z kresów, z Wileńszczyzny. Jest silna więź łącząca kresowiaków, którzy przezywali wspólnie trudne chwile historii. W niektórych momentach ta historia była bardziej okrutna niż w przypadku pozostałej części Polski. W wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow a później Churchill-Stalin odebrano nam ziemie rodzinne pozbawiając wszelkich posiadłości, pamiątek, nawet cmentarzy. Mój ojciec służył w Legionach Piłsudskiego, brał udział w wojnie przeciw bolszewikom i czcił wodza jak wybawiciela kraju. Urodziłem się 12 maja, w pierwsza rocznicę śmierci Marszałka. Gdy dorosłem ojciec mi mówił że był to dla niego dzień jednocześnie smutku i radości. Smutku, gdyż była powszechna żałoba w kraju, żałobne pochody, czarne opaski na rękawach. Radości, gdy dowiedział się że urodził mu się syn. Urodziłem się w miasteczku Dzisna, nad rzeka Dźwiną która tworzyła granice dzielącą Rzeczpospolitą od Sowietów. Rodzice opowiadali ze ryzykując śmierć i przeprawiając się przez Dźwinę udawało się niektórym uciec z Sowietów. Przynosili  wieści o sowieckim piekle. Mieszkańcy przygranicznych okolic słysząc te opowiadania najlepiej zdawali sobie sprawę z błogosławieństwa które zawdzięczają Marszałkowi.

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce przyznał w roku 2011 nagrody i medale: nagrodę za działalność na rzecz Polski i Polonii oraz trzy medale za wybitne osiągnięcia w dziedzinach historii, nauki i sztuki.

Medale zostały wręczone podczas uroczystej Gali, która odbyła się 8 maja 2011 w salonach Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. O przebiegu imprezy można przeczytać w osobnym komunikacie.

pilsudski1

Marshal Józef Piłsudski Leadership and Achievement Award dla dr Izabeli Roman.

Izabela Roman jest absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku, w przeszłości wykładowcą w University of Washington. Od 1980 r. związana z badaniami nad nowymi lekami w przodujących na rynku amerykańskim firmach: Merck Co. i Schering Co. a póżniej twórca i zarządzająca firmą Target Research Associates. Blisko związana z Polonią w Chicago, wspiera finansowo działania wielu organizacji polsko-amerykańskich jak Polish American Association, działa czynnie w Radzie I. J. Paderewski Orchestra.

jedrzejewicz2Wacław Jędrzejewicz History Medal dla prof. Andrzeja  Nowaka

Andrzej Nowak jest historykiem, publicystą, sowietologiem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, redaktorem naczelnym dwumiesięcznika "Arcana". Jest autorem  wielu książek i artykułów naukowych. Między innymi:  Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego, Ojczyzna Ocalona. Wojna sowiecko-polska 1919-1920,  Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Kronika życia i pontyfikatu , Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej

mariacurie2Marie Skłodowska-Curie Science Medal dla prof. Dr Zbigniewa Darżynkiewicza.

Zbigniew Darżynkiewicz jest lekarzem medycyny, dyrektorem the Brander Cancer Research Institute i wykładowcą w New York Medical College. Wcześniej pracował w Sloan-Kettering Institute  for Cancer Research w Nowym Jorku i wykładał w Cornell University Medical school. Jest absolwentem Medycyny na Uniwersytecie Warszawskie z tułem doktora nauk medycznych, kontynuował naukę na State University of New York w Buffalo i w Medical Nobel Institute of Karolinska Institute w Sztokholmie. Jest światowej sławy badaczem leków do walki z rakiem, redaktorem pięciu naukowych peridoyków, autorem 640 artykułów naukowych i 13 książek. (Czytaj uwagi Zbigniewa Darżynkiewicza.)

paderewski2Ignacy Paderewski Arts and Music Medal dla Andrzeja Pityńskiego

Andrzej Pityński, artysta i rzeźbiarz jest twórcą pomników polskich bohaterów narodowych na terenie Stanów Zjednoczonych i Polski. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Polsce. Od 1979 r. związany jest zawodowo z Johnson Atelier – Technical Institute of Sculpture w Mercerville, NJ.  Twórczość A. Pityńskiego ma w dużej mierze charakter edukacyjny i patriotyczny i służy kształtowaniu wizerunku Polski i polskiej historii na świecie. Jego najsłynniejszy pomnik to „Katyń 1940” odsłonięty 19 maja 1991 r. w Jersey City, NJ, który ma 12 metrów wysokości. Wśród innych wymienić należy rzeźbę „Mściciel”, która znajduje się w Amerykańskiej Częstochowie i „Generał Kościuszko”, która jest umieszczona w Petersburgh na Florydzie.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc