Ukraińska Misja Wojskowa - wersja dwujęzyczna online

Archiwum Ukraińskiej Misji Wojskowej w Polsce z okresu lat 1919-1932, które zostało w całości udostepnione online, posiada teraz opisy i tytuły w języku ukraińskim. Ukraińska Misja Wojskowa w Polsce została utworzona w 1919 r. w Warszawie celem koordynowania wysiłku wojennego Ukraińskiej Republiki Ludowej w sojuszu z Rzeczpospolitą. 

Dzięki pracy naszej wolonariuszki, Anny Biesiadeckiej, opisy archiwalne, opisy zawartości teczek i tytuły dokumentów są teraz udostępnione po polsku i po ukraińsku. Same dokumenty są w większości po ukraińsku i częściowo po polsku. Więcej o projekcie na naszej stronie.

Zapraszamy do odwiedzenia! Prosimy również wszystkich korzystających o wypełnianie Ankiety użytkownika. Dane z ankiety pozwolą nam na lepsze spełnianie oczekiwań naszych gości Internetowych.

Далі читай по українськи

Українська Військова Місія-польска та українська версія онлайн

Архів Української Військової Місії у Польщі в період 1919-1932 років,який повністю став доступним онлайн мае тепер описи та назви на український мові. Українська  Військова Місія утворена у Польщі в 1919 році у Варшаві з цілью координування военного зусилля УНР у союзі з Речіпосполітою.

Завдяки праці нашої волунтарки Анни Бесядецької архівальні описи,описи матеріалів у папках та назви документів тепер доступні польською та українською мовами Самі документи у більшості українською мовою частково по польськи. 

Запрошуемо до відвідування! Просимо також всіх користаючих про заповнення Анкети користуючого якої дані дозволять нам на краще сповнення очікувань наших інтернетних гостей

 

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc