Zespół archiwalny nr 013

Skarb Narodowy
1947-1991
Dzieje twórcy: Instytucję Skarbu Narodowego powołano dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14.X.1949 r. o utworzeniu Skarbu Narodowego. Siedzibą Głównej Komisji Skarbu Narodowego był Londyn. Obok Głownej Komisji Skarbu Narodowego funkcjonowały terytorialne Komitety Skarbu Narodowego. Do zakresu działalności terytorialnych komitetów należało: zbbieranie środków pieniężnych i materialnych dla zapewnienia koniecznej pomocy legalnym władzom Rzeczypospolitej Polskiej, nadto uświadamianie Amerykanów polskiego pochodzenia o ich obowiązkach i potrzebie działania na rzecz rozwoju USA. Fundusze Komitetu Skarbu Narodowego tworzone były w drodze zbierania dobrowolnych składek, stałych i jednorazowych ofiar, darowizn i zapisów oraz przez urządzanie imprez kulturalnych i towarzyskich, uroczystości i zebrań. Organami Skarbu Narodowego były: Walne zabranie płatników i ofiarodawców, Komitet Skarbu Narodowego, Prezydium Komitetu Skarbu Narodowego, Komisja Rewizyjna Komitetu Skarbu Narodowego, Sąd Honorowy Komitetu Skarbu Narodowego, komitety lokalne, pełnomocnicy.
Zawartość: dokumenty organizacyjne Komitetów Skarbu Narodowego w Nowym Jorku i Chicago, korespondencja terytorialnych komitetów z Główną Komisją SN; zaproszenia, odezwy, broszury, wycinki prasowe dotyczace działalności SN, sprawozdania Głownej Komisji SN, protokoły posiedzeń Zjazdów Delegatów Komitetów SN; sprawozdania finansowe, raporty kasowe, zestawienia wpływów, książki kontowe, odcinki pokwitowań daru na SN, potwierdzenia wpłat
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Organizacja Skarbu Narodowego: statut SN, komunikaty informacyjne Głównej Komisji, regulamin składania datków, instrukcja organizacyjna Komitetu Skarbu Narodowego, regulamin wewnętrzny Komitetu Skarbu Narodowego1951 - 1965pol.
2Zaproszenia na uroczystości organizowane przez komitety Skarbu Narodowego, teksty przemówień prezesa Adama Łyczaka, gen. Sosnkowskiego, M. Wańkowicza, A. Zaleskiego, gen.Andersa1950 - 1956pol.
3Odezwy, broszury, biuletyny dotyczące działalności Komitetów Skarbu Narodowego1949 - 1966polski, angielski
4Wycinki prasowe dotyczące działalności Skarbu Narodowego1952 - 1963polski, angielski
5Odcinki pokwitowania daru na Skarb Narodowy, wkładki do legitymacji Komitetu Skarbu Narodowego, potwierdzenia otrzymania wpłat1951 - 1983polski, angielski
6Memorandum stowarzyszenia "Danina Polska Limited"1950 - 1950pol.
7Sprawozdanie Głównej Komisji Skarbu Narodowego za rok 1954 oraz za 19561955 - 1957pol.
8Zjazdy delegatów Komitetów Skarbu Narodowego w USA w latach: 1954, 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 19671954 - 1967pol.
9Protokoły posiedzeń Zarządu Podkomitetu Skarbu Narodowego1953 - 1958pol.
10Protokoły posiedzeń plenarnych Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago1957 - 1972pol.
11Protokoły posiedzeń plenarnych Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago1980 - 1981pol.
12Protokoły posiedzeń plenarnych Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago1980 - 1985pol.
13Protokoły posiedzeń plenarnych Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago1985 - 1989pol.
14Protokoły posiedzeń plenarnych Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago1990 - 1991pol.
15Protokół IX Zjazdu Komitetów Skarbu Narodowego RP w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (24-25.IX.1960)1960 - 1960pol.
16Protokół X Zjazdu Delegatów Komitetów Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, New York (20 i 21 listopada 1965)1965 - 1965pol.
17Protokół XI Walnego Zjazdu Delegatów Komitetów Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach Zjednoczonych (23 i 24 września 1967 roku, Chicago, Illinois)1967 - 1967pol.
18Protokół XII Walnego Zjazdu Delegatów i Płatników Skarbu Narodowego R.P. w Cambridge Spring, Pensylwania (30, 31 sierpnia i 1 września 1969 r.)1969 - 1969pol.
19Protokoły Rocznych Walnych Zebrań Komitetu Skarbu Narodowego RP na stan Illinois za lata 1970, 1971, 19721970 - 1972pol.
20Protokół walnego zebrania członków Skarbu Narodowego RP z 11 stycznia 1974 r.1974 - 1974pol.
21Protokół walnych zebrań członków Skarbu Narodowego RP na stan Illinois z lat: 1975, 1976, 1977, 1978, 19791975 - 1979pol.
22Protokół walnych zebrań członków Skarbu Narodowego RP w Chicago z lat: 1981, 19821981 - 1982pol.
23Protokół walnych zebrań członków Skarbu Narodowego RP na stan Illinois z lat: 1983, 1984, 19851983 - 1985pol.
24Imienne wykazy członków Skarbu Jedności Narodowej w Chicago z lat 1964, 1967, 1969/1970, 1973, 19771964 - 1977pol.
25Korespondencja Przewodniczącego Prezesów Komitetów Skarbu Narodowego R.P. w latach 1966-1967 (pisma przychodzące)1966 - 1967pol.
26Korespondencja Przewodniczącego Prezesów Komitetów Skarbu Narodowego R.P. w latach 1966-1967 (pisma przychodzące)1966 - 1967pol.
27Obchody Święta Niepodległości w Chicago (m.in.. kazanie ks. Franciszka Domańskiego, orędzie Prezydenta R.P. A. Zaleskiego, sprawozdanie z obchodów święta, drukowany program obchodów, program akademii)1958 - 1965pol.
28Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Nowym Jorku i Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, wycinki prasowe1965 - 1966pol.
29Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach zamówień, odznaczeń, podziękowania za przekazane kwoty, pisma przewodnie; w załączeniu wnioski Komisji Rozwoju1966 - 1966pol.
30Korespondencja Głównej Komisji Skarbu Narodowego w Londynie do Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach podziękowań za przekazane kwoty, wycinki prasowe; w załączeniu Orędzie Prezydenta R.P. na dzień Święta Niepodległości1966 - 1966pol.
31Obchody Święta Niepodległości Polski w Chicago: korespondencja członków komitetu organizacyjnego, zaproszenie, artykuły prasowe1966 - 1966pol.
32Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach zamówień, podziękowań za przekazane kwoty; w załączeniu protokół VIII Zjazdu Delegatów Komitetów i Płatników Skarbu Narodowego w Detroit w dniach 5-7 września 1959 r.; wycinki prasowe1959 - 1967pol.
33Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago z Główną Komisją Skarbu Narodowego R.P. w Londynie w sprawach finansowych, podziękowań za wpłaty; wycinki prasowe; protokół końcowy z posiedzenia Komisji Nominacyjnej Komitetu Skarbu Narodowego R.P.1965 - 1967pol.
34Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago z Główną Komisją Skarbu Narodowego R.P. w Londynie w sprawach finansowych, podziękowań za wpłaty; komunikat Prezesa Rady Ministrów z dn. 1.XII.1967 r.1967 - 1967pol.
35Obchody Święta Niepodległości: korespondencja dotycząca organizacji1967 - 1967pol.
36Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, zamówień, podziękowań za przekazane kwoty; wycinki prasowe1968 - 1968pol.
37Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie w sprawach finansowych, zamówień, podziękowań za przekazane kwoty; Komunikat Informacyjny Głównej Komisji Skarbu Narodowego z 1978 r., 1966 - 1978pol.
38Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago i w Nowym Jorku w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; wycinki prasowe; korespondencja z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie1964 - 1965pol.
39Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; wycinki prasowe; korespondencja z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie, korespondencja Federacji Polonii Amerykańskiej1968 - 1969pol.
40Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; zamówienia, życzenia; korespondencja z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie; wycinki prasowe1968 - 1969pol.
41Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; zamówienia, życzenia; orędzie Prezydenta R.P. A. Zaleskiego z 1970 r.1967 - 1970pol.
42Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; zamówienia, życzenia; zaproszenia; korespondencja z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie; obchody 50-lecia bitwy warszawskiej1969 - 1970pol.
43Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; zamówienia, życzenia; zaproszenia; korespondencja z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie; protokół komisji nominacyjnej Komitetu Skarbu1970 - 1971pol.
44Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; zamówienia, życzenia; korespondencja z Komisją Główną Skarbu Narodowego w Londynie; protokół komisji nominacyjnej Komitetu Skarbu z 1972 r.1972 - 1976pol.
45Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; sprawozdanie finansowe1967 - 1968pol.
46Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; sprawozdanie finansowe, organizacja imprez1973 - 1974pol.
47Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; sprawozdanie finansowe, organizacja imprez1973 - 1974pol.
48Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, podziękowania za przekazane kwoty; sprawozdanie finansowe, plenarne zebrania Komitetu, nekrologi, wycinki prasowe 1973 - 1974pol.
49Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdanie finansowe, plenarne zebrania członków Komitetu; wycinki prasowe1973 - 1974pol.
50Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdanie finansowe, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe, życzenia świąteczne; Komunikaty Informacyjne Głównej Komisji Skarbu Narodowego1974 - 1974pol.
51Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdanie finansowe, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe, Komunikaty Informacyjne Głównej Komisji Skarbu Narodowego1975 - 1975pol.
52Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, raporty kasowe, sprawozdanie finansowe, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe; wybór Zarządu Głównej Komisji Skarbu Narodowego w Londynie1974 - 1975pol.
53Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, raporty kasowe, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe; organizacja imprez1976 - 1976pol.
54Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, informacje o przekazaniu pieniędzy, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe; organizacja imprez1976 - 1976pol.
55Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, informacje o przekazaniu pieniędzy, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe; organizacja imprez, aplikacje1976 - 1976pol.
56Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, informacje o przekazaniu pieniędzy, podziękowania za przekazane kwoty, wycinki prasowe; komunikaty Głównej Komisji Skarbu Narodowego; spotkanie z delegacją Episkopatu Polskiego1976 - 1976pol.
57Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, informacje o przekazaniu pieniędzy, podziękowania za przekazane kwoty, organizacja imprez1977 - 1977pol.
58Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, informacje o przekazaniu pieniędzy, podziękowania za przekazane kwoty, organizacja imprez; sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Skarbu Narodowego1975 - 1977pol.
59Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, informacje o przekazaniu pieniędzy, podziękowania za przekazane kwoty, organizacja imprez; korespondencja z Główną Komisją Skarbu Narodowego1977 - 1977pol.
60Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, zaproszenia; materiały dla zjazdów plenarnych; wycinki prasowe1977 - 1977pol.
61Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; sprawozdania finansowe, zaproszenia; materiały na zjazdy plenarne; wycinki prasowe1975 - 1978pol.
62Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; wycinki prasowe1967 - 1979pol.
63Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; życzenia świąteczne; wycinki prasowe1978 - 1979pol.
64Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; życzenia świąteczne; wycinki prasowe1979 - 1980pol.
65Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; życzenia świąteczne; korespondencja z Główną Komisją Skarbu Narodowego; wycinki prasowe1979 - 1979pol.
66Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 1960; korespondencja z Główną Komisją Skarbu Narodowego; wycinki prasowe1979 - 1979pol.
67Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; korespondencja z Główną Komisją Skarbu Narodowego; Komunikaty Informacyjne Głównej Komisji Skarbu Narodowego; komunikaty PAT1979 - 1980pol.
68Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; korespondencja z Główną Komisją Skarbu Narodowego; komunikaty; organizacja zebrań; sprawozdanie z działalności za 1981 r.1981 - 1982pol.
69Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia; korespondencja z Dziennikiem Związkowym; komunikaty; organizacja zebrań1983 - 1984pol.
70Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, dotycząca donacji; zaproszenia1986 - 1990pol.
71Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago i Californii w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe; korespondencja z Dziennikiem Związkowym; artykuł prasowy o święcie Skarbu Narodowego1988 - 1989pol.
72Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe; korespondencja z Dziennikiem Związkowym; zebrania Komitetu; życzenia świąteczne1990 - 1991pol.
73Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, roczne raporty, zbiórka pieniędzy na budowę Pomnika Ofiar Katynia; zaproszenia; zebrania plenarne Komitetu; wycinki prasowe1983 - 1985pol.
74Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, zaproszenia; wycinki prasowe1981 - 1985pol.
75Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, zaproszenia; wycinki prasowe; walne zebrania1989 - 1991pol.
76Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, korespondencja z redakcją Dziennika Związkowego; zaproszenia; wycinki prasowe1988 - 1990pol.
77Korespondencja Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago w sprawach finansowych, sprawozdania finansowe, korespondencja z redakcją Dziennika Związkowego; zaproszenia; wycinki prasowe1988 - 1990pol.
78Sprawozdania finansowe Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago, rozliczenia imprez1969 - 1969pol.
79Sprawozdania finansowe Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago, rozliczenia imprez1968 - 1971pol.
80Sprawozdania finansowe Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago, rozliczenia imprez1975 - 1977pol.
81Sprawozdania finansowe Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago, Walne Wyborcze Zebranie Komitetu1981 - 1981pol.
82Sprawozdania finansowe Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago, rozliczenia imprez1978 - 1982pol.
83Sprawozdania finansowe Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago, rozliczenia imprez1982 - 1985pol.
84Sprawozdania finansowe Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago, rozliczenia imprez1986 - 1988pol.
85Sprawozdania finansowe Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago, rozliczenia imprez1989 - 1990pol.
86Sprawozdania finansowe Komitetu Skarbu Narodowego w Chicago, rozliczenie z akcji rozprowadzania Medalu 40-lecia Skarbu Narodowego, sprawozdanie z okresu likwidacyjnego1989 - 1991pol.
87Sprawozdania finansowe i rapoorty kasowe; zestawienie wpływów Skarbu Narodowego RP za lata 1970 i 19711970 - 1972pol.
88Sprawozdania finansowe i raporty kasowe; zaproszenia; korespondencja w sprawie wpłat na rzecz Skarbu Narodowego1973 - 1975pol.
89Sprawozdania finansowe i raporty kasowe; zaproszenia; kwity, korespondencja w sprawie wpłat na rzecz Skarbu Narodowego1972 - 1977pol.
90Książka kontowa za lata 1951-19571951 - 1957pol.
91Książka kontowa za lata 1953-19591953 - 1959pol.
92Książka kontowa za lata 1957-19641957 - 1964pol.
93Książka kontowa za lata 1964-19671964 - 1967pol.
94Książka kontowa za lata 1967-19731967 - 1973pol.
95Książka kontowa Skarbu Narodowego. Początek księgowania 10 grudzień 19721972 - 1976pol.
96Książka kontowa za lata 1976-19821976 - 1982pol.
97Książka kontowa za lata 1983-19871983 - 1987pol.
98Książka kontowa za lata 1988-19911988 - 1991pol.
99Komunikaty Informacyjne Komisji Głównej Skarbu Narodowego z lat 1973-1980; komunikat PAT dot. 25-lecia Skarbu Narodowego z 1975 r.; Biuletyn Komitetu Skarbu Narodowego RP; sprawozdanie z działalności Głownej Komisji Skarbu Narodowego za rok 1980 1973 - 1980pol.
100Prasa; wycinki prasowe; broszury informacyjne o organizowanych imprezach1947 - 1980pol.
101Ewidencja płatników Skarbu Narodowego stanu Illinois1973 - 1990pol.
102Kwity kasowe, grzbiety książeczek czekowych1967 - 1977pol.
103Varia: wycinki prasowe, kopie pism, życzenia świąteczne, broszury, informatory, zaproszenia, notatniki, dyplomy okolicznościowe w 40-tą rocznicę istnienia Skarbu Narodowego RP1966 - 1985pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc