Wpłaty i deklaracje

O Kampanii
Case Statement

Kampania na rzecz Przyszłości Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce przyjmuje wpłaty na rzecz Instytutu Piłsudskiego.

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce jest niedochodową instytucją edukacyjną, Section 501(c)(3) IRS Code; składki członkowskie i donacje podlegają zwolnieniu podatkowemu. Wszystkie transakcje na stronie Internetowej Instytutu realizowane są przez PayPal.

Wpłaty można dokonać czekiem wystawionym na Pilsudski Institute of America. wysłanym na adres 138 Greenpoint Ave, Brooklyn, NY 11222. Można równiez dokonać opłaty przelewem do banku w Polsce na konto
PKO SA V O. Warszawa, 77 1240 1066 1111 0000 0022 0987

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc