Nagroda Corporate Catalyst Award jest połączeniem różnych nagród przyznawanych przez Instytut w ciągu 70 lat jego zaszczytnej działalności i przykładem umacniania stosunków pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi. Instytut wierzy, że w obecnych wyjątkowych czasach amerykańskie firmy zasługują na szczególne wyróżnienie, ze względu na wybór Polski jako miejsca swoich długotrwałych inwestycji. Instytut jest zobowiązany do nagradzania wiodących międzynarodowych firm zaangażowanych w polską gospodarkę.

Nagroda Corporate Catalyst Award będzie narzędziem, które podsumuje dziesięciolecia współpracy pomiędzy naszymi dumnymi krajami i podkreśli znaczenie nowoczesnych gospodarczych, edukacyjnych i kulturowych stosunków, jakie kształtowaly się w ciągu ostatnich pokoleń.

Instytut chciałby, aby nagroda stanowiła swoistą nowoczesną platformę, używaną do propagowania dalszej  współpracy pomiędzy ważnymi stronami:

  1. Polonią
  2. amerykańskimi firmami z sektora prywatnego
  3. Rządem Polskim i Amerykańskim
  4. polskimi i amerykańskim organizacjami non-profit
  5. polskimi i amerykańskimi instytucjami kulturalnymi i partnerami naukowymi

Dotychczas następujące firmy zostały wyróżnione przez Instytut:

  • Citi Group
  • International Paper
  • Polish and Slavic Federal Credit Union
  • Polish National Alliance

W tym roku nagrodę otrzymują Coca-Cola HBC Polska i Coca-Cola Poland Services.

Nagroda jest szczególnym wyróżenieniem w środowisku polonijnym, w szczególności w Nowym Jorku. Budzi duże zainteresowanie zarówno w różnych kręgach biznesowych jak i w kręgach polonijnych celebrytów, zobowiązanych do utrzymywania silnych kulturalnych i naukowych kontaktów pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi.

O Instytucie

Instytut Józefa Piłsudskiego powstał 4 lipca 1943 roku w Nowym Jorku z inicjatywy przyjaciół Marszałka, byłych ministrów II Rzeczypospolitej Ignacego Matuszewskiego, ministra skarbu i Henryka Floyar-Rajchmana, ministra przemysłui. Powstanie Instytutu wsparli działacze polonijni i właściciele firm amerykańskich. Od początku istnienia Instytut łączył Polskę i Amerykę, kulturę polską z amerykańską społecznością.

Misją Instytutu jest ochrona polskiego dziedzictwa narodowego w USA poprzez gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie zbiorów. Instytut realizuje tę misję poprzez szeroko pojętą edukację historyczną, spotkania otwarte dla społeczności oraz budowanie współpracy polsko-amerykańskiej. Instytut obok swej misji zabezpieczania zbiorów gra ważną rolę edukacyjną i społeczną w polskiej diasporze w Nowym Jorku i szerzej w Stanach Zjednoczonych. 

W ciągu swojej działalności Instytut zgromadził pokaźne archiwum liczące ponad milion dokumentów, bibliotekę z tysiącami książek o tematyce historycznej oraz galerię obrazów takich mistrzów jak: Gierymski, Wyspiański, Wyczółkowski, Mehoffer, Chełmoński, Kossak i Styka.

Instytut prowadzi zajęcia edukacyjne dla młodzieży polonijnej ucząc patriotyzmu i oddania sprawom Polski. Z kolei Amerykanie, którzy mają polskie korzenie, znajdują w Instytucie pomoc w odtwarzaniu genealogii.

Instytut Piłsudskiego jest organizacją niedochodową, która funkcjonuje dzięki wsparciu osób prywatnych, korporacji i grantom z Polski i USA. Przez ostatnie siedem dekad Instytut z sukcesem funkcjonuje w Nowym Jorku a obecnie prowadzi “Kampanię na rzecz Przyszłości”, która pomoże zapewnić nowoczesną i stabilną działalność w naszej nowej siedzibie, otwartej w lecie 2015, na Brooklynie w Nowym Jorku.Gala


Od momentu przeprowadzki w 2015, Instytut stał się ważną częscią społeczności brooklyńskiej.

Instytut działa na wielu płaszczynach, prowadzi zarówno digitalizację dokumentów archiwalnych, jak i szeroką działalność kulturalną i edukacyjną: wystawy malarskie, spotkania z naukowcami i autorami książek, odczyty naukowe, spotkania z artystami, pokazy filmów dokumentalnych i warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży.

We wrześniu 2015 Instytut miał okazję zorganizować spotkanie “Meet and Greet”, którego  celem było zaprezentowanie Instytutu władzom Brooklynu. Mieliśmy przyjemność gościć takie osobistości jak: Wiceprezydent Brooklynu Diane Reyna czy radny stanu Nowy Jork Joseph Lentol. Prezydent Brooklynu Eric L.Adams wysytosował specjalna proklamację, w której uroczyście powitał Instytut na terenie Brooklynu.

27 września 2015, Prezydent Andrzej Duda i jego współpracownicy odwiedzili Instytut. Prezydent był pod wielkim wrażeniem naszych kolekcji i pogratulował nam naszych osiągnięć.

Nasze sukcesy to zasługa wszystkich naszych sympatyków i darczyńców “Kampanii na rzecz Przyszłości”, którzy w znaczący sposób wsparli naszą przeprowadzkę i otwarcie nowej siedziby.

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc